Miesięcznik Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie poleca „Atlas płazów i gadów Polski. Status, rozmieszczenie, ochrona z kluczami do oznaczania” pod redakcją naukową Zbigniewa Głowacińskiego i Piotra Sury

DODANE: 17-9-2018

atlas-plazow-gadow-kadr

W sierpniu ukazał się „Atlas płazów i gadów Polski. Status, rozmieszczenie, ochrona z kluczami do oznaczania” będący efektem pracy 12 autorów – zawodowych herpetologów i zoologów, pod redakcją naukową Zbigniewa Głowacińskiego i Piotra Sury. Patronat medialny nad publikacją atlasu objął nasz miesięcznik.

Publikacja jest nowym wydaniem atlasu herpetologicznego Polski, należącego do literatury podstawowej w zakresie nauk biologicznych. Obrazuje ona aktualny stan wiedzy o rozmieszczeniu i charakterze występowania gatunków płazów i gadów w skali całego kraju. U obu tych grup zwierząt, pod wpływem najświeższych badań populacyjnych i molekularnych, wprowadza istotne zmiany w systematyce i taksonomii. Nowy atlas prezentuje dzisiejszy stan poznania krajowej fauny płazów i gadów na tle najnowszej wiedzy paleontologicznej, spajającej przeszłość z teraźniejszością. Ponadto oferuje oryginalne klucze do oznaczania gatunków obu grup systematycznych, zaś w przypadku płazów klucze uwzględniające poszczególne stadia rozwojowe tych ziemno-wodnych zwierząt. Oprócz walorów poznawczych publikacja zawiera wnioski praktyczne cenne dla ochrony przyrody, płazów i gadów w szczególności.

Opracowanie to, jakkolwiek naukowe, unika hermetycznego języka i nadmiaru specjalistycznej terminologii, toteż dostępne jest dla odbiorców o podstawowym przygotowaniu przyrodniczym. W pierwszej kolejności kierowane jest do biologów i przyrodników innych specjalności zainteresowanych występowaniem, zmianami i ochroną krajowych płazów i gadów, w tym przede wszystkim do studentów nauk biologicznych i leśnych, jak też do nauczycieli i młodzieży szkół średnich. Niewątpliwie będzie przydatne dla wszelkich służb ochrony przyrody i planistów specjalizujących się w przestrzennym zagospodarowaniu kraju.

Publikacja jest dziełem zespołowym 12 autorów – zoologów z dużym doświadczeniem herpetologicznym, reprezentujących Polską Akademię Nauk i wyższe uczelnie krajowe.

Książka ma 235 stron formatu A4, zawiera kolorowe fotografie, mapy, obszerną literaturę.

Wydawcą jest PWN.

Obrazek

Fundacja Batorego
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korzysta z dotacji instytucjonalnej w ramach programu Demokracja w Działaniu.