Miesięcznik Dzikie Życie

10/100 2002 Październik 2002

Obrazki: Lęk o świat

Jerzy Oszelda

Obrazki

Nastroje katastroficzne, oczekiwanie końca świata, nieraz już pojawiały się w ludzkiej historii

.

Antoni Kępiński pisze, że "smutek dzisiejszej epoki jest smutkiem spełnionych baśni i marzeń. Powoduje, że człowiek czuje się we współczesnym wiecie zagubiony i bezsilny, z trwogą patrząc w przyszłość". Od końca lat 70. prowadzi się wiele badań i eksperymentów klinicznych, które stwierdzają - głównie u młodych ludzi - lęk przed przyszłością. Przykładem może tu być 7,5-letni syn pewnego lekarza, który nie mógł zasnąć, gdyż bał się dziury ozonowej. Innym wymownym znakiem jest punk-kulturowe czarnowidztwo wyrażone w standardowym powiedzeniu "no future". Odczucie jedności z różnymi istotami, współczujące rozumienie cierpienia, jakie jest także ich udziałem oraz chęć niesienia pomocy - to jeden z istotnych progów inicjacyjnych w rozwoju duchowym człowieka. Jak nigdy dotąd, człowiek jest odpowiedzialny za życie na ziemi. Troska o przyszłość planety nęka nie tylko dzieci i młodzież. Filozof niemiecki Walter Schulz nazywa to "lękiem o świat".

Jerzy Oszelda