Miesięcznik Dzikie Życie

9/123 2004 Wrzesień 2004

Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej

Misją Towarzystwa Przyrodników Ziemi Łódzkiej jest praktyczna ochrona lokalnej przyrody.

Towarzystwo realizuje swą misję przez formułowanie i wyrażanie stanowisk i poglądów, opracowywanie projektów i prace terenowe, działalność badawczą i edukacyjną. Są wśród nas profesorowie, dyrektorzy, doktorzy, lekarze, przedsiębiorcy, socjologowie, filolodzy rosyjscy i francuscy, zamiatacze ulic, studenci zaoczni, dzienni, wieczorowi i nocni ochrony środowiska, ornitolodzy i miłośnicy trzmieli, pracowici i leniwi, terenowcy i gryzipiórki, słowem rozmaici. Nie łączy nas żadna ideologia poza czynną ochroną przyrody, która jest dla nas najważniejsza. Dzielimy się na grupy zainteresowań. Będziemy się szkolić i realizować projekty ochroniarskie. Obecnie naszym priorytetem jest renaturalizacja Pradoliny warszawsko-berlińskiej na odcinku od Łowicza do Dąbia.

Zapraszamy w nasze zielone szeregi: tpzl.pl.