DZIKIE ŻYCIE 17.10.2022

Łukasz Synowiecki i Ewelina Głowacka w 79 spotkaniu Klubu Myśli Ekologicznej

lukasz-synowiecki-ewelina-glowacka-2022-kadr

18 października 2022 r. odbędzie się 79 spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego gośćmi będą Łukasz Synowiecki i Ewelina Głowacka, aktywiści Inicjatywy Dzikie Karpaty. Patronat nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Temat spotkania: „Co nam grozi, jeśli nie uratujemy Puszczy Karpackiej?

Termin: 18 października 2022, godz. 17:30
Miejsce: Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademickiej (CINiBA), ul. Bankowa 11a

Facebook oraz YouTube

Łukasz Synowiecki i Ewelina Głowacka to aktywiści Inicjatywy Dzikie Karpaty, liderzy oddolnego, nieformalnego i otwartego ruchu ludzi zaangażowanych w starania o ochronę dzikiej przyrody, w tym szczególnie ostatnich skrawków Puszczy Karpackiej. Inicjatywa Dzikie Karpaty w 2021 r. rozpoczęła blokadę wycinki lasu na Pogórzu Przemyskim na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Puszcza nie może być sobą przez nas – ludzi i naszą działalność. W wyniku działań człowieka Puszcza Karpacka nie ma możliwości renaturalizacji. Jeżeli nie zaprzestaniemy ingerować w naturalne procesy, dojdziemy do momentu, w którym dla Puszczy Karpackiej nie będzie już jutra. Dzikie Karpaty i my jesteśmy po tej samej stronie. Jeżeli Puszcza ma nie doczekać się jutra, to i my żyjemy w świecie bez przyszłości.

Łukasz Synowiecki – z wykształcenia pracownik socjalny, zainteresowany od najmłodszych lat biologią i podróżami. Aktywista Obozu dla Puszczy, Inicjatywy Dzikie Karpaty i ruchów antyłowieckich. Od lat związany z Podlasiem, od 7 lat mieszka w Puszczy Białowieskiej.

Ewelina Głowacka – absolwentka literaturoznawstwa i filozofii, od kilku lat zaangażowana w obronę przyrody, współorganizowała strajki klimatyczne, a obecnie działa w Inicjatywie Dzikie Karpaty.

Rozmowę z gościem KME poprowadzą: prof. Piotr Skubała oraz dr Ryszard Kulik.

Organizatorzy: prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot).

Patronat nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Webinar

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Turnicki Park Narodowy – jesteśmy za, 1995-1998