Miesięcznik Dzikie Życie

Wstępniak do numeru wakacyjnego

Spuścizna Leopolda

Grzegorz Bożek
Redaktor naczelny

We wstępie do polskiego wydania książki „Myśląc jak góra. Zgromadzenie Wszystkich Istot” autorstwa Johna Seeda, Joanny Macy, Pat Fleming i Arne Naessa przywołany jest Aldo Leopold, którego dzieło „A Sand County Almanac” wydane zostało w 1949 roku. W Polsce po latach wyda je Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pod tytułem „Zapiski z Piaszczystej Krainy”. 

Pusty Obłok, polski wydawca „Thinking Like a Mountain. Towards a Council of All Beings”, przywołuje słowa Leopolda z rozdziału zatytułowanego „Myśląc jak góra” (rozdział nieprzypadkowo zatytułowany jest jak książka Seeda i spółki): „Dobre jest tylko to, co służy ochronie integralności, trwałości i piękna społeczności biotycznej. Natomiast to, co celowi temu nie służy, jest złe”. Przywołajmy i dalszą część wstępu „Leopold uważał, że dopóki ludzie nie utożsamią się z całym ekosystemem i nie zaczną myśleć jak góra, Ziemi grozi nieuchronna zagłada”. 

Dzisiaj, w 25-lecie polskiego wydania „Myśląc jak góra”, należy podkreślić, że powyższe słowa nie tracą na aktualności. Bez odczuwania więzi z przyrodą i Ziemią, pielęgnowania jej, łatwo jest o wypalenie, rezygnację i utratę poczucia sensu prowadzonej pracy dla przyrody. Współczesny świat stoi przed poważnymi wyzwaniami, nie mniejszymi niż ćwierć wieku temu, a raczej większymi, dlatego oprócz merytorycznej wiedzy, znajomości przepisów i rozporządzeń czy zasad funkcjonowanie mediów, potrzebna jest nam etyka ekologiczna. Pamiętajmy o tym, wracajmy do klasyki – Leopolda, Naessa czy Thoreau, a na polskim gruncie choćby do Szafera czy Pawlikowskiego. 

Wszystkiego dzikiego!

Grzegorz Bożek

Aktualności >>>

Polecamy

Grudniowo-styczniowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne

Grudniowo-styczniowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne

7-12-2017

Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się grudniowo-styczniowe wydanie. Ostatni numer w tym roku w dużej mierze poświęcony jest ekofilozofce Joannie Macy, współtwórczyni warsztatu Zgromadzenie Wszystkich Istot. Czytaj dalej >>