DZIKIE ŻYCIE 22.08.2023

Miesięcznik Dzikie Życie zaprasza na konferencję „Pacjent Przyroda”

Pacjent-przyroda-2023-cover

2 września 2023 roku w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbędzie konferencja „Pacjent Przyroda. Możliwości i potrzeby tworzenia nowych obszarów chronionych w Polsce oraz ochrony obszarów istniejących”. Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Data: 2 września 2023 r., sobota, godz. 9:00-19:00
Miejsce: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Więcej o konferencji

Konferencja naukowa „Pacjent Przyroda. Możliwości i potrzeby tworzenia nowych obszarów chronionych w Polsce oraz ochrony obszarów istniejących” będzie inauguracją corocznych, przyrodniczych konferencji, których organizatorem jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze M.O.S.T.

W ramach problemów konferencyjnych stawiamy pytania: czy potrzebna jest ochrona przyrody, czy możliwe jest tworzenie nowych obszarów chronionych, jak nimi zarządzać, czy obecne prawo nadąża za wyzwaniami dynamicznych zmian cywilizacyjnych, czy ochrona lokalnie ma znaczenie globalnie, co chronić, po co chronić? 

Plakat konferencji
Plakat konferencji

Jedynie 0,54 proc. powierzchni kraju objęte jest ochroną jako rezerwaty przyrody. jedynie 0,32 proc. powierzchni województwa świętokrzyskiego to rezerwaty przyrody. Mimo tego, że w naszym kraju wciąż znajduje się wiele unikalnych, przyrodniczo cennych, dobrze zachowanych obszarów, obejmowanie ich ochroną prawną napotyka rozmaite trudności.

Powoływanie nowych obszarów chronionych, przede wszystkich tych o najwyższym reżimie – parków narodowych i rezerwatów, ma szczególne znaczenie w kontekście takich globalnych zagrożeń, jak zmiany klimatyczne, presja ze strony gatunków inwazyjnych, szybkie tempo wzrostu populacji ludzkiej z dynamicznym rozwojem wszelkiej infrastruktury. Zjawiska te wspólnie tworzą system oddziaływań o charakterze sprzężenia zwrotnego, skutkiem czego na całym świecie notuje się nieznane dotąd tempo zaniku różnorodności biologicznej.

Ochrona najcenniejszych przyrodniczo miejsc, przede wszystkim starych, naturalnych lasów oraz wszelkich rodzajów mokradeł zaczyna mieć znaczenie nie tylko z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności jako takiej, ale też jako warunek zachowania zdrowia i życia ludzi, czyli dotyczy zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Zarówno stare lasy, jak i mokradła nieleśne są naturalnym rezerwuarem wody, wiążą również dwutlenek węgla. Tym samym stanowią naturalną barierę chroniąca ludzi i inne ekosystemy oraz organizmy przed nieodległą perspektywą coraz intensywniejszych zjawisk atmosferycznych, w tym susz. Co za tym idzie obszary takie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarki, także żywnościowej.

Słowo patiens w łacinie oznacza »znoszący coś, wytrzymujący«. Obecnie pacjent to ktoś chory, cierpiący. Czy dziś Przyrodę można uznać za chorą i cierpiącą? Za znoszącą zbyt wiele z pewnością tak. Czy istnieją sposoby ulżenia Przyrodzie w jej niełatwym położeniu? To temat do dyskusji. Dlatego wydało mi się ważne i potrzebne, żeby zorganizować spotkanie w czasie którego naukowcy, specjaliści od pomagania Przyrodzie będą mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami i pomysłami. Rezerwat przyrody »Krzemionki Opatowskie« będący przedmiotem troski Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest do takiej refleksji świetnym miejscem. Krzyżują się tu unikalne wartości związane z mającą kilka tysięcy lat działalnością przemysłowa człowieka z wyjątkowymi wartościami świata Przyrody. Tu Przyroda ma kształt będący wypadkową głębokich wpływów ludzkich i niepohamowanych procesów naturalnych. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie miało swoje kontynuacje w przyszłości, bo Pacjent Przyroda to warunek naszej przyszłości.

Łukasz Misiuna, kierownik Działu Przyrody Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Przyrodniczego M.O.S.T.

Udział w konferencji zapowiedzieli naukowcy i działacze organizacji pozarządowych zajmujący się ochroną przyrody. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia M.O.S.T (mostedu.pl) oraz Muzeum (muzeumostrowiec.pl), a także w mediach społecznościowych obu instytucji.