DZIKIE ŻYCIE

Magiczny krąg wszystkich istot

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Być może, jak powiedział to kiedyś jeden z uczestników naszych warsztatów, Ziemi nie da się uratować, ale warto żyć pięknie. Co to znaczy żyć pięknie? Co to znaczy cieszyć się przynależnością do Wielkiej Rodziny roślin, zwierząt, żywiołów uczestniczyć w tym nieprzerwanym tańcu życia?

Jaka jest istota naszych ekologicznych problemów?

O czym zapomnieliśmy w naszej cywilizacyjnej wędrówce, że dziś czujemy się tak często zagubieni, zestresowani? Jak postępujemy z naszym najbliższym otoczeniem: wsią, miastem, krajobrazem, lasem? Co możemy uczynić żeby było w nim więcej harmonii? Czy chcemy coś uczynić dla naszej matki – Ziemi? A jeśli tak, to co jest najważniejsze?

Z takich i podobnych pytań oraz odpowiedzi udzielanych przez uczestników, tworzy się nasz warsztat – warsztat wywodzący się z procesów zgromadzenia wszystkich istot opisanych w książce „Myśląc jak góra” Johna Seeda, Joanny Macy, Pat Fleming i Arne Naessa, rozwiniętych w czasie lat prowadzenia spotkań, warsztatów, ciągle wzbogacanych przez ich uczestników, z różnym bagażem doświadczeń i w różnych rejonach świata.

Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnym spotkaniu kręgu wszystkich istot, będziesz mógł podzielić się Twoim doświadczeniem i będziemy mogli wspólnie, kolejny raz zastanowić się, jak zmieniać swoje postępowanie, co możemy uczynić by pomóc ginącej Ziemi?

Na całym świecie ludzie różnych kultur i tradycji odwoływali się do magicznych zabiegów i rytuałów by odnawiać wciąż i wciąż swoje poczucie nierozłączności z całym życiem. Wiele z nich zapomnieliśmy, wiele jednak jest wciąż żywych w postaci ludowych tradycji, czy świąt związanych z cyklami przyrody. Nasze warsztaty – a podobne prowadzone są już od wielu lat na różnych kontynentach – to właśnie odwołanie się do tej naszej wspólnej tradycji. To próba przypominania, że jesteśmy naturą i możemy jej w pełni zaufać – to ona wie lepiej, nie my.

Aby móc skutecznie pomagać przyrodzie, dobrze jest zrozumieć swoje w niej miejsce. Z czym przychodzimy? Jakie są nasze oczekiwania? Na co nie wyrażamy zgody? Jaka jest rola cierpienia na świecie?

Struktura warsztatu opiera się na znanych założeniach tego typu procesów, opisanych przez Josepha Havensa: 1. uświadomienie sobie i rozpoznanie trudnej, kryzysowej sytuacji; 2. punkt zwrotny; 3. budowanie energii.

Warsztat odbywa się w przyrodzie. Jesteśmy gośćmi.

Zostaliśmy zaproszeni do magicznego kręgu życia. Bądźmy ostrożni i uważni. Przecież jesteśmy w swoim prawdziwym domu. A więc możemy się czuć bezpieczni, jeśli tylko nie zapomnimy kim jesteśmy.

Warsztat służy ratowaniu przyrody. Nie możemy skupiać się tylko na swoim bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu. W istocie przecież bezpieczni możemy być tylko razem z całym naszym środowiskiem. Podczas warsztatu rozmawiamy z drzewami i kamieniami; spotykamy metr kwadratowy ziemi i duchy wszystkich, żyjących tu kiedyś istot; wspólnie radzimy nad najlepszymi sposobami by pomóc Ziemi – pomóc sobie.

Warsztaty Magiczny krąg prowadzą Marta Lelek i Janusz Korbel przy pomocy finansowej fundacji The Environmental Partnership for Central Europe.

Czerwiec 1994 (1/1 1994) Nakład wyczerpany