DZIKIE ŻYCIE

Forum Leśne

Radosław Szymczuk

W dniach 24-26 października 2001 roku w Okunice nad Jeziorem Białym oraz na terenie Nadleśnictwa Włodawa i Nadleśnictwa Sobibór odbyło się trzecie spotkanie w Forum Leśnego. W programie było zwiedzanie terenu nadleśnictw, między innymi stanowisk żółwia błotnego i prezentacja programu ochrony przyrody nadleśnictw. W forum uczestniczyli przedstawiciele siedmiu organizacji ekologicznych, a ze strony Lasów Państwowych Generalny Dyrektor LP, kilku naczelników GDLP, kilku przedstawicieli miejscowej Regionalnej Dyrekcji LP i nadleśniczych oraz Wojewódzka Konserwator Przyrody z Lublina. Forum poświęcone było trzem zagadnieniom:

  1. Zasadom hodowli i użytkowania lasu wielofunkcyjnego.
  2. Moratorium na wycinanie starych drzew w Puszczy Białowieskiej.
  3. Programom ochrony przyrody w nadleśnictwach.

Odnośnie pierwszego punktu dyskusji poruszana była głównie kwestia poprawek, jakie zgłosiły do zasad hodowli lasu organizacji ekologiczne i osoby niezależne. Uwzględniono 103 z 140 uwag. Nie uwzględniono między innymi sadzenia drzew zgodnie z zasięgiem naturalnym, mezoregionów jak odrębnych jednostek, pozostawiania martwych drzew w lesie Jeśli chodzi o ostatni problem, to leśnicy Chcą poznać badania naukowe dotyczące funkcji martwych drzew w lesie i tego, ile może ich zostać. Uwzględniono natomiast między innymi poprawki do gospodarki wodnej w lasach, bioróżnorodności i obcych gatunków drzew i krzewów (oprócz daglezji i sosny czarnej).

Najbardziej zaniepokoiła nas część dyskusji dotycząca moratorium na wycinanie starych drzew w Puszczy Białowieskiej. Mgr inż. R. Kapuściński mówił, że moratorium należy uchylić, ponieważ przeszkadza w normalnej gospodarce leśnej i w przeprowadzaniu operatu urządzania lasu. LP chcą nie tyle znieść moratorium, ile nanieść tam poprawkę odnośnie czasu jego trwania. Leśnicy chcą, by obowiązywało ono do momentu powstania nowego operatu urządzania lasu tj. przez około 2 lata. Naczelnik najpierw stwierdził, że moratorium było tymczasowe i powstało w wyniku nacisków opinii społecznej. Proponował, aby w zamian za zniesienie moratorium stworzyć nowe rezerwaty, pomniki przyrody i inne ustawowe formy ochrony przyrody. W toku dyskusji doszliśmy do tego, że organizacje mogą brać udział przy powstaniu nowego operatu urządzania lasu, a szczególnie w opracowaniu Programu Ochrony Przyrody. Padła też propozycja, aby w tych dokumentach był zapis na kształt moratorium, chroniący całościowo najcenniejsze walory Puszczy.

Trzeci temat wywołał długą dyskusję. Podsumować można ją następująco: NGO mocno krytykowały Programy Ochrony Przyrody robione przez Biuro Urządzania Lasu, zwłaszcza dotyczące części inwentaryzacji zasobów przyrody, a szczególnie identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im. Uzgodniono, że organizacje ekologiczne będą mogły w większym stopniu brać udział w ich opracowaniu i wprowadzone zostaną zapisy dość szczegółowo regulujące wymagania stawiane przy ich opracowaniu.

Na zakończenie Dyrektor Generalny LP dziękował nam za pomoc przy wprowadzeniu ustawy o włączeniu lasów do zasobów strategicznych Polski i za poparcie przy podjęciu negatywnej opinii dotyczącej powstania centrum przeładunkowego niedaleko Białej Podlaskiej.

Radosław Szymczuk