DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Monika A. Gorzelańska, Halina Dobrucka

„Independent” – w wyniku podnoszenia się temperatury Pacyfiku zniszczeniu w ciągu najbliższych 50 lat ulegnie 95% największej na świecie rafy koralowej (Wielka Rafa Koralowa) przy wybrzeżu Australii. Tak przewiduje raport autorstwa Centrum Badań Morskich w Queensland. Jak informuje raport, rafy zostaną „jedynie” pozbawione korali. Główną tego przyczyną jest zbyt szeroko zwiększająca się temperatura wody, i zbyt wolna adaptacja korali do tych zmian. Obecnie wielka rafa koralowa ciągnie się przez ponad 2000 km wzdłuż wybrzeża australijskiego. Składa się ona z 2900 mniejszych raf, występuje tam 1500 gatunków ryb, 400 gatunków korali, 215 gatunków ptaków. Raport został sfinansowany przez rząd australijski spotęgowało debatę nad ochroną raf. Mimo to członek rządu, chcący pozostać anonimowym, oznajmił prasie, że rząd nie zmieni swojej decyzji w sprawie protokołu z Kioto i nie podpisze go dopóki Rosja lub Stany Zjednoczone nie ratyfikuje on tego porozumienia, gdyż dopiero wtedy protokół nabierze globalnej mocy prawnej. Aby protokół z Kioto wszedł w życie musi być ratyfikowany przez nie mniej niż 55 krajów, które łącznie emitują do atmosfery przynajmniej 55% globalnych emisji według stanu z 1990 r. Takie minimum i może zostać spełnione tylko wtedy gdy, Rosja lub USA dołączą do sygnatariuszy porozumienia.

„The Canadian Press” – filia gigantycznej korporacji TransCanada Corp. oraz plemię Kaska podpisali porozumienie o współpracy przy budowie gazociągu wzdłuż Autostrady Alaska. Plemię Kaska liczy około 3000 osób i składa się z pięciu grup zamieszkujących południowo-wschodniej Jukatan oraz północną Brytyjską Kolumbię. Kaska będą mogli aktywnie uczestniczyć w ustaleniach i konsultacjach oraz mieć wpływ na przebieg gazociągu. Pozwolenie takie jest wymagane przez rząd amerykański, który wspiera ten projekt poprzez liczne gwarancje przyznane przez Senat USA w niedawno uchwalonych ustawach dla sektora energetycznego.

„Planet Ark” – nowe badania Forest and the European Union Resource Network, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną lasów w Europie, wykazały, że 7 z 9 krajów nie wprowadziło „zielonych” dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących kupowania przez rząd produktów drzewnych. Rządowe zamówienia dotyczą ponad 18% produktów importowanych do krajów zachodniej Europy, a ich wartość przekracza 20 miliardów dolarów rocznie. Większość z nich pochodzi z nielegalnej wycinki oraz z gospodarki nieprzestrzegających standardów ekologicznych. Dyrektywy europejskiej miały zastopować źle prowadzono gospodarkę leśną. Niestety, mało kto ich przestrzega.

„Outdoor News” – Wielka Plaga Bobra, jak niektórzy lokalni mieszkańcy Tierra del Fuego w Argentynie nazywają to zjawisko, rozpoczęła się w 1946 r. Tego roku rząd argentyński wprowadził 25 par bobrów kanadyjskich dla celów hodowlanych (na futra). Oczywiście z braku naturalnych wrogów w ekosystemie, populacja gwałtownie się rozmnożyła, powodując wielkie szkody dla lokalnych gatunków, zmieniając całkowicie warunki w miejscowych siedliskach przyrodniczych. Ekolodzy chcieliby przemieścić bobry, ale lokalne agencje turystyczne są temu stanowczo przeciwne. Bobrowy przemysł turystyczny jest podporą dla lokalnych gospodarek. Organizowane są kilkudniowe eskapady, przeważnie dla zagranicznych turystów, w trakcie których prowadzi się obserwacje i/lub polowanie na bobry. Rząd jak na razie nie ma pomysłu, co w tej sytuacji należy robić...

Monika A. Gorzelańska

„Russian Environmental Digest” vol. 6 nr 4 – coraz większe zaniepokojenie wzbudza sytuacja Bałtyku: przechodzą tędy statki wiozące ropę, a ich liczba wydatnie wzrośnie. Wokół Petersburga wybudowano ostatnio szereg nowych terminali portowych, przystosowanych do załadunku ropy. Zaniepokojeni są przede wszystkim Finowie, którzy obawiają się, że coraz większy transport ropy przez Zatokę Fińską będzie miał zły wpływ na środowisko, jeśli nie zostaną zachowane pewne środki ostrożności. Wzrasta niebezpieczeństwo również w cieśninach duńskich. Już obecnie zauważa się tam wycieki ropy, które staną się częstsze wraz z rosnącym ruchem. Na pół zamknięte morze o słabej wymianie wód jest szczególnie zagrożone; zwłaszcza że zimą dochodzi groźba zalodzenia. W Zatoce Fińskiej grubość pokrywy lodowej osiąga 75-95 cm, a pak lodowy spiętrza się do wysokości 10 m. Zaś zbierać ropę z lodu jest jeszcze trudniej niż z wody. Fakty wycieków w Rosji są przemilczane, np. doszło do niego w lipcu ub.r. koło Kaliningradu. Na początku roku bieżącego w tym samym rejonie zatonął statek „Bałchasz” wiozący paliwo ciekłe. Zastosowano stary, sowiecki sposób: nie rozgłaszać, przemilczeć, niech ludzie się nie dowiedzą.

„Russian Environmental Digest” vol. 6 nr 5 – wschodni stepach Mongolii, o powierzchni porównywalnej z Wielką Brytanią, jest największym na ziemi nie zaburzonym ekosystemem o charakterze pastwiska. Stamtąd pochodzą azjatyckie kopytne; na jego terenie żyje ponad milion mongolskich gazeli.

Ale pod jego powierzchnią kryją się bogactwa mineralne: węgiel, cynk, uran, ropa i złoto. Wie o nich potężny sąsiad – Chiny, Zainteresowane są również zachodnie firmy wydobywcze. Obecnie mówi się o oddaniu do eksploatacji części tego obszaru; wywiera się naciski na kręgi rządowe. Plan rozwoju prowadzi Asian Development Bank. Planuje się wybudowanie drogi przecinającej kraj z zachodu na wschód.

Od tłumaczki: badania geologiczne w Mongolii wprowadzili w latach 60. polscy geologowie. Odkryto wówczas różne bogactwa mineralne. Jednak Mongołowie nie zamierzali ich eksploatować; według ich wierzeń Ziemia jest święta i nie wolno rozprowadzić wnętrzności.

„Boreal Bulletin” nr 1/2004 – północne lasy już odczuwają skutki globalnego ocieplenia. Naukowcy stwierdzają, że wielkie pożary, choroby i plagi owadów w kanadyjskich puszczach wywołane są zmianami klimatycznymi. Badania modelowe wskazują, że w tamtych regionach średnia roczna temperatura wzrośnie o 6-8 stopni, a ta różnica jest już groźna. Proponuje się, by sadzić drzewa wolno spadające się np. osikę, zamiast łatwopalnych sosen i świerków.

HaDo