DZIKIE ŻYCIE

Obrońcy lasów nagrodzeni

Niedawno przyznano nagrody w międzynarodowym konkursie „Czyn roku na rzecz ochrony lasów w Europie Środkowej” za rok 2004.

Konkurs jest organizowany od sześciu lat, a jego celem jest nagradzanie osób, które przyczyniły się do ochrony lasów w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Tym razem konkurs zorganizowały wspólnie słowacka Fundacja „Zelená nádej” (Zielona nadzieja) oraz polskie Stowarzyszenie „Olszówka” z Bielska-Białej. Konkurs był częścią międzynarodowego projektu „Przyroda nie zna granic/Priroda nie pozná hranice”, prowadzonego przez te organizacje w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Słowacja, finansowanego przez Unię Europejską.


Główny laureat, Juraj Kukla, odbiera nagrodę z rąk Jacka Zachary. Fot. Archiwum
Główny laureat, Juraj Kukla, odbiera nagrodę z rąk Jacka Zachary. Fot. Archiwum

W Preszowie na Słowacji Jacek Zachara, prezes Stowarzyszenia „Olszówka”, uczestniczył w konferencji, której celem było zaprezentowanie problemów ochrony lasów oraz nagrodzenie uczestników międzynarodowego konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów w Europie Środkowej”. Prezes „Olszówki” był jednym z jurorów tego konkursu. Poza nim w skład jury wchodzili przedstawiciele Słowacji i Czech.

Nominowane do nagrody zostały działania pojedynczych osób, które w sposób bezpośredni swoją postawą przyczyniły się do ochrony lasów. W tegorocznym konkursie zgłoszono do nagrody 12 osób, z których jury nagrodziło następujące:

I miejsce – Juraj Kukla, słowacki przedsiębiorca, aktywista społeczny, który wykazał się odwagą i determinacją w przeciwstawieniu się rabunkowej wycince drzew nad brzegami Wagu, odbywającej się pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Po nagłośnieniu całej sprawy wycinka została wstrzymana, a J. Kukli przyznano rację, że nie była niczym uzasadniona, poza oczywiście korzyścią materialną hydrotechników, na których zlecenie się odbyła.

II miejsce – Tomasz Myslikovjan – czeski leśnik, pracownik CHKO Beskydy (odpowiednik naszego parku krajobrazowego) za swoje niezwykłe zaangażowanie w utworzenie 6 nowych i powiększenie 2 istniejących obszarów chronionych w CHKO „Beskydy” (Czechy). W sumie obszar podlegający ochronie zwiększył się o 720 ha. Występują tam głównie naturalne lasy jodłowo-bukowe oraz położone w wyższych partiach lasy świerkowe, charakterystyczne dla Karpat. W lasach tych występują nawet ponad 300-letnie drzewa!

III miejsce – Pavel Štorch i Petr Křižek – działacze czeskiej organizacji ekologicznej „Hnuti Duha” za wstrzymanie nielegalnej wycinki drzew w Parku Narodowym „Szumawa”. Aktywiści podczas obrony lasów byli psychicznie i fizycznie nękani przez leśników i drwali. Mimo tak wielkiej presji, udało się nagłośnić problem, czego konsekwencją było powołanie komisji ekspertów, która jednoznacznie przyznała im rację i wykazała nielegalność prowadzonych tam prac leśnych.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 8000, 5000 i 3000 koron słowackich oraz bogaty zestaw książek o tematyce ekologicznej.

Stowarzyszenie „Olszówka”
tel. 33 816 11 96