DZIKIE ŻYCIE

Polska przyroda wyemigrowała na Wyspy

Radosław Sawicki

„Wild Poland. Natural heritage of Europe” to tytuł projektu realizowanego przez Fundację Wild Poland w Irlandii. Jego głównym elementem jest plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii przyrodniczych, ukazujących najpiękniejsze i najdziksze miejsca oraz gatunki Polski.

Obecnie wystawa prezentowana jest w najczęściej odwiedzanym parku Dublina, St. Stephen’s Green, gdzie pozostanie przez niemal trzy miesiące. Dzięki lokalizacji w samym centrum miasta wystawę codziennie ogląda kilka tysięcy osób! Dla irlandzkiego społeczeństwa, które na przestrzeni wieków niemal całkowicie pozbawione zostało dzikiej przyrody, zdjęcie wilka, żubra czy niedźwiedzia stanowi nie lada gratkę. Natomiast dla Polaków mieszkających w Irlandii wystawa to sentymentalna podróż do ojczystych stron.


Ambasador RP opowiada irlandzkiemu Ministrowi Środowiska o tym, że co czwarty bocian biały na świecie urodzony jest w Polsce. Fot. Nikola Sękowska
Ambasador RP opowiada irlandzkiemu Ministrowi Środowiska o tym, że co czwarty bocian biały na świecie urodzony jest w Polsce. Fot. Nikola Sękowska

W październiku ekspozycja przeniesiona zostanie do kolejnego parku, tym razem w Cork, drugim co do wielkości mieście Irlandii. Również tam eksponowana będzie przez niemal trzy miesiące. W roku 2009 planowane są kolejne pokazy – w Londynie i Edynburgu, zaś w kolejnych latach projekt zagości w państwach Europy kontynentalnej.

Wystawa składa się z 54 wielkoformatowych (150 x 100 cm) zdjęć przyrodniczych, opatrzonych komentarzami w języku angielskim i polskim oraz z 6 plansz informujących o systemie ochrony przyrody i jej zagrożeniach w Polsce. Wszystko zainstalowane jest na 30 specjalnie zaprojektowanych w tym celu stelażach wykonanych z drewna pochodzącego z recyklingu, metalu i trawy. Autorem zdjęć jest znany w Polsce i zagranicą fotograf Artur Tabor.

Ekspozycji towarzyszy cykl wykładów na temat polskiej przyrody i kultury, które w Dublinie realizowane są wspólnie z irlandzką rządową agendą Centrum Informacji o Środowisku (ENFO). Patronat nad dublińską edycją wystawy objęli John Gormley, irlandzki minister środowiska, oraz dr Tadeusz Szumowski, Ambasador RP w Irlandii (obaj dokonali uroczystego otwarcie wystawy 19 czerwca 2008 r.), a także dr Maciej Trzeciak, Główny Konserwator Przyrody.


Autor fotografii – Artur Tabor. Fot. Mariusz Duchewicz
Autor fotografii – Artur Tabor. Fot. Mariusz Duchewicz

Jak informują organizatorzy wydarzenia, wystawa ma na celu prezentację różnorodności i piękna dzikiej przyrody Polski. – „Poprzez powiększoną do imponujących rozmiarów fotografię przyrodniczą chcemy przekazać mieszkańcom Europy Zachodniej bardzo ważne przesłanie: zachowane do dziś piękno i bogactwo przyrody w Polsce, czy w innych krajach Europy Środkowej, to wspólne dziedzictwo wszystkich Europejczyków – mówi Dawid Kaźmierczak, prezes Fundacji Wild Poland. – Szczególnie w kontekście nowych granic Unii Europejskiej, w których od 2004 roku zawiera się także Polska. Ochrona tego dziedzictwa to obowiązek całej wspólnoty europejskich narodów. Wierzymy, że poprzez oddziaływanie piękna utrwalonego na fotografiach zdołamy zachęcić publiczność wystawy do refleksji nad przyszłością Ziemi oraz do podjęcia działań na rzecz ochrony dzikiej przyrody”.

Wystawa – oprócz oczywistego przesłania proekologicznego – przyczynia się także do budowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród Irlandczyków. W kraju, gdzie największą mniejszość narodową stanowią Polacy, ma trudny do przecenienia wymiar integracyjny. Wielu Irlandczyków do niedawna wierzyło, że w Polsce żyją niedźwiedzie polarne. Projekt „Wild Poland. Natural heritage of Europe” rozwiewa podobne wątpliwości, natomiast wnosi do świadomości Europejczyków np. wiedzę o tym, że to właśnie dzięki pracy polskich naukowców w Puszczy Białowieskiej odtworzona została populacja żubra w Europie.

Fundacja Wild Poland, która realizuje projekt „Wild Poland. Natural heritage of Europe”, powstała w 2006 roku z inicjatywy działaczy polskich organizacji ekologicznych, aktualnie mieszkających w Irlandii. Celem Fundacji jest ochrona i odtwarzanie różnorodności przyrodniczej Europy, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja realizuje działania edukacyjne oraz wspiera projekty przyrodnicze innych organizacji społecznych. W Dublinie zaopatruje w polskie książki bibliotekę przyrodniczą przy Centrum Informacji o Środowisku ENFO. Dotychczas przekazała tam nieodpłatnie ponad 60 polskojęzycznych tytułów dotyczących problematyki ekologicznej. W bibliotece ENFO w Dublinie Polacy czytać mogą także miesięcznik Dzikie Życie.

Radosław Sawicki