DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

PZŁ szacuje zasoby „grubej zwierzyny”

Polski Związek Łowiecki oszacował „zasoby grubej zwierzyny”: saren, jeleni i danieli. Dane były zbierane przez Ośrodek Hodowli Zwierząt PZŁ w Czempiniu, dokąd przesyłały je koła i okręgi PZŁ w kraju.

Zebrane wyniki dotyczą 4730 obwodów o łącznej powierzchni 25,4 mln hektarów. Wynika z nich, że liczebność „grubej zwierzyny” systematycznie rośnie od 11 lat. W ostatnim sezonie myśliwi oprócz „grubej zwierzyny”, czyli 44,3 tys. jeleni, 147,9 tys. saren, 4,4 tys. danieli i 211,3 tys. dzików, zastrzelili 136,2 tys. lisów, 11,3 tys. jenotów, 7,1 tys. kun, 4,4 tys. borsuków, 3,7 tys. norek, 3,1 tys. piżmaków, 2,3 tys. tchórzy, 66,3 tys. bażantów, 110,4 tys. kaczek, 11,1 tys. grzywaczy, 9,9 tys. gęsi i 5,9 tys. łysek.

(rp.pl)

Amerykanie dzielą się doświadczeniami z pozyskiwania gazu

W połowie kwietnia Amerykanie gościli u siebie delegację z Polski, tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, kilku urzędników z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz marszałków województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, w których wedle szacunków istnieją największe zasoby gazu łupkowego.

Delegacja odbyła rozmowy z naukowcami, przemysłowcami i ekologami na temat pozyskiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych, odwiedziła też m.in. miejscowości Morgantown w Zachodniej Wirginii i Pittsburgh w Pensylwanii, by tam zapoznać się z nowymi badaniami w zakresie monitorowania odwiertów gazu łupkowego, oddziaływaniami środowiskowymi i uregulowaniami prawnymi w zakresie wydobycia tego gazu, współpracy władz lokalnych i krajowych ze społecznymi ruchami ekologicznymi.

(gdos.gov.pl)

GDOŚ apeluje do PZŁ

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z 30 marca 2012 r. apeluje do przewodniczącego Polskiego Związku Łowieckiego o wyciąganie konsekwencji oraz piętnowanie myśliwych, którzy dokonali „czynów zakazanych wobec gatunków chronionych”.

GDOŚ nawiązuje do bulwersujących przypadków zabicia gatunków objętych ochroną ścisłą: 2 wilków w woj. zachodniopomorskim, orła przedniego w woj. śląskim z czeskiego programu restytucji tego gatunku, żubrów w woj. zachodniopomorskim i podkarpackim, a także do przypadków znajdowania na terenach leśnych martwych ptaków drapieżnych z ranami postrzałowymi.

Generalny Dyrektor przypomina w piśmie, że zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, zabronione jest strzelanie do nierozpoznanego celu.

(koo.org.pl)

Łosie chwilowo bezpieczne

Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej m.in. przez leśników na zlecenie Ministerstwa Środowiska wskazują, że w pierwszym kwartale 2012 r. żyło w Polsce ok. 16 tys. łosi – w stosunku do 2011 r. to o 6 tysięcy osobników więcej.

Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody. przyznaje, że zaskakujące wyniki ekspertyzy wymagają sprawdzenia. Minister Środowiska zamierza zaprosić do grona ekspertów analizujących wyniki badań m.in. naukowców z uniwersytetów i ekspertów z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Uspokajające są słowa Głównego Konserwatora Przyrody, który stwierdza, że Na podstawie posiadanych przez nas informacji, nie ma potrzeby zmiany strategii wobec łosi, nadal powinny podlegać całkowitej ochronie.

W Polsce od 2001 r. obowiązuje moratorium, czyli całkowity zakaz polowań na łosie.

(mos.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz