DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Konsumenci domagają się znakowania produktów zawierających GMO

Jak podaje Instytut Spraw Obywatelskich (ISO), Polacy domagają się jasnej informacji na produktach, czy zawierają one składniki modyfikowane genetycznie. Co istotne, domagają się tych informacji również wtedy, gdy dotyczą one jaj, mleka, mięsa, czyli produktów pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO. ISO powołuje się na opracowanie Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOŚ) „Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO”.

Oczekiwania konsumentów stoją w sprzeczności ze stanowiskiem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP). Uważa ona za nadużycie i manipulację zamieszczanie przez niektórych producentów żywności informacji, że zwierzęta w toku produkcji nie były karmione paszami GMO. KIPDiP domaga się działań ze strony odpowiednich inspekcji.

(naturalnegeny.pl, kipdip.org.pl)

Spółka Polskie Koleje Linowe sprywatyzowana


Nie zabijajcie Tatr. Kuźnice, 15 grudnia 2007 r. Fot. Archiwum Pracowni
Nie zabijajcie Tatr. Kuźnice, 15 grudnia 2007 r. Fot. Archiwum Pracowni

W grudniu ub.r. Polskie Koleje Państwowe S.A. zamieściły w mediach zaproszenie do składania ofert na nabycie akcji Polskich Kolei Linowych S.A. (PKL). PKP zdecydowała się na sprzedaż PKL-u, spółki przynoszącej notabene duże zyski, aby spłacić ciążący na niej dług. W skład PKL-u wchodzą koleje na Kasprowy Wierch, Gubałówkę i Butorowy Wierch w Zakopanem, Górę Parkową w Krynicy, Palenicę w Szczawnicy, górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim i Mosorny Groń w Zawoi.

W maju br. 100% akcji PKL-u zakupiła, powołana specjalnie w tym celu, samorządowa spółka Polskie Koleje Górskie (PKG), w skład której wchodzą Gmina Miasto Zakopane (główny akcjonariusz), Gmina Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin. PKL zostały sprzedane za 215 mln zł. PKG na stronie internetowej zapewnia, że rozwój oferty turystycznej i infrastruktury jest istotny na równi ze współpracą z lokalnymi samorządami, parkami krajobrazowymi i Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

(pkg-sa.pl, przegladzakopianski.tv)

Prezydent chce chronić krajobraz

Prezydent podjął się ratowania polskiego krajobrazu. W tym celu w Kancelarii Prezydenta opracowano projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Prezydencka inicjatywa ustawodawcza wdraża, ratyfikowaną przez Polskę w 2004 r., Europejską Konwencję Krajobrazową.

Projekt ustawy ma za zadanie poprawę polskiego prawodawstwa, wypełnienie luk prawnych, stworzenie systemu zarządzania krajobrazem. Ustawa wprowadza m.in. tzw. audyty krajobrazowe (województwa będą przeprowadzać je raz na 20 lat) oraz urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, uchwalane w formie wojewódzkiego aktu prawa miejscowego, które byłyby aktem wiążącym wobec zagospodarowania przestrzennego. Ustawa wprowadza krajobraz do elementów uwzględnianych w raportach oddziaływania na środowisko i ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z rozpoczęciem konsultacji projektu ustawy, prezydent zorganizował seminarium eksperckie, w którym uczestniczył m.in. Krzysztof A. Worobiec ze Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”.

(sadybamazury.wordpress.com, KP)

Zagrożony dymisją Minister Środowiska przyspiesza prace nad ustawą łupkową

Premier Donald Tusk zagroził dymisją ministrowi środowiska w związku z brakiem postępów nad ustawą łupkową. Premier określił, jaki kształt ma mieć ustawa: „Oczekuję takiego rozstrzygnięcia, które nie będzie rozstrzygnięciem odstraszającym inwestorów” oraz dodał, że „Albo minister środowiska uzna, że ten projekt wymaga nie tylko mentalności ekologa, ale także mentalności przedsiębiorcy, albo kto inny się tym zajmie w finale”.

W odpowiedzi na „groźby” premiera, kilka dni później MŚ zorganizowało konferencję prasową, na której przedstawiono założenia nowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z oczekiwaniami szefa rządu, przedstawiono ułatwienia i korzyści dla przedsiębiorców oraz korzyści dla skarbu państwa i samorządów. W ramach „Przyjaznych procedur środowiskowych” przesunięto procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, która nie będzie przeprowadzana przed uzyskaniem koncesji lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, a dopiero przed rozpoczęciem wierceń, na etapie przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.

(mos.gov.pl, gazetaprawna.pl)

Organizacja rolnicza skarży rozporządzenia zakazujące upraw GMO

Stowarzyszenie „Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa” złożyło skargę do Komisji Europejskiej na rozporządzenia Rady Ministrów zakazujące upraw materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora. Organizacja uważa, że uchwalenie tych rozporządzeń łamie prawo Unii Europejskiej oraz ogranicza ich swobodę gospodarczą.

(agronews.com.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz