DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Zastrzelony orlik „Bruzda”

Stowarzyszenie „Ptaki Polskie”, Komitet Ochrony Orłów oraz Biebrzański Park Narodowy prowadzą projekt „Orlik, ptak, jakich mało” mający na celu wypracowanie krajowego planu ochrony orlików grubodziobych.

W ramach projektu samiec orlika grubodziobego „Bruzda”, jako jeden z 17 ptaków, nosił nadajnik satelitarny, umożliwiający śledzenie tras jego wędrówek. Ptak został zastrzelony z broni myśliwskiej na zimowisku w Czarnogórze na terenie Parku Narodowego Jezioro Szkoderskie.

Orliki grubodziobe są gatunkiem zagrożonym w skali globalnej, w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową, zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Historia „Bruzdy” pokazuje, że skuteczna ochrona gatunku jest możliwa jedynie wtedy, gdy kompleksowo chronione są nie tylko miejsca lęgowe, ale w przypadku ptaków migrujących również trasy ich wędrówek.

(orlikgrubodzioby.org.pl)

Nowe rezerwaty w Lubuskim i na Mazowszu

Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska powołali nowe rezerwaty przyrody. W województwie lubuskim utworzono trzy rezerwaty torfowiskowe: Zacisze, Woskownica i Przygiełkowe Moczary. W województwie mazowieckim powstały również trzy rezerwaty torfowiskowe: Polesie Rowskie, Torfowisko Jeziorek, Torfowisko Zawały.

(gdos.gov.pl)

Co czeka niedźwiedzie brunatne w Polsce?

Badania dowodzą, że niedźwiedzie brunatne w Polsce tworzą dwa segmenty populacji – wschodnią, w Bieszczadach, liczącą od 46 do 61 osobników, a także zachodnią, w Tatrach, która obejmuje od 14 do 30 osobników.

Największym zagrożeniem dla tatrzańskich niedźwiedzi jest odizolowanie i brak możności swobodnego krzyżowania się z liczniejszą populacją bieszczadzką, która ma możliwość kontaktowania się z osobnikami z innych rejonów Karpat. Sytuację tatrzańskich niedźwiedzi pogorszy dodatkowo budowa drogi ekspresowej S-19, która odetnie populację zachodniokarpacką od wchodniokarpackiej. Innym ważnym zagrożeniem jest ciągłe uszczuplanie siedlisk odpowiednich dla tych drapieżników.

(nauka.newsweek.pl)

Wariant „nierealny” obwodnicy Augustowa będzie realizowany

W połowie grudnia ubiegłego roku Wojewoda Podlaski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID (tożsame z pozwoleniem na budowę) obwodnicy Augustowa.

Obwodnica zaczyna się w Augustowie, a kończy na przedmieściach Suwałk i stanowi fragment drogi Via Baltica w wersji przebiegającej przez Łomżę. Zaakceptowany do realizacji wariant drogi przetnie Dolinę Rospudy w jej najwęższym miejscu, w okolicach miejscowości Raczki. Jest to wariant zaproponowany również przez inżynierów ze Stowarzyszenia SISKOM jako najlepszy pod kątem społecznym, ekonomicznym, transportowym i środowiskowym, a przez długi czas uważany przez drogowców za „nierealny”.

Obwodnica zostanie oddana do użytku do końca 2014 r.

(pracownia.org.pl, bialystok.gazeta.pl)

GMO – przeszło czy nie przeszło?

W grudniu 2012 r. prezydent podpisał ustawę o nasiennictwie, która dopuszcza do obrotu nasiona genetycznie modyfikowane. 2 stycznia 2013 r. rząd przyjął dwa rozporządzenia do tej ustawy, zakazujące stosowania materiału siewnego kukurydzy MON810 i ziemniaka odmiany Amflora.

Ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia wchodzą w życie 28 stycznia 2013 r. Ziemniak Amflora i kukurydza MON 810 to jedyne dopuszczone w UE odmiany modyfikowane genetycznie.

Zastosowane przez rząd rozwiązanie znalazło swoich zwolenników i przeciwników. Fundacja Greenpeace widzi w tym rozwiązaniu sukces wieloletniej kampanii. Organizacje skupione w Koalicji Polska wolna od GMO, w tym ICPPC, apelują natomiast o kompleksowe zabezpieczenie przed uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych w formie ustawy.

ICPPC konsultując w grudniu projekty rozporządzeń podniosło kwestię przerzucenia odpowiedzialności z firm handlujących nasionami na rolników. Materiał siewny odmian GM jest dopuszczony do sprzedaży, nie zezwala się natomiast na ich wysiew. Rozporządzenia nie regulują kwestii dystrybucji i stosowania pasz pochodzących z odmian genetycznie modyfikowanych. Przepisy te ze względu na szczupłe środki instytucji kontrolnych pozostaną martwe.

Nota KE na temat ustalania celów ochrony dla obszarów Natura 2000

Klub Przyrodników przetłumaczył notę Komisji Europejskiej w sprawie ustanawiania celów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Nota dostarcza wytycznych, które pomogą państwom członkowskim w ustalaniu celów ochrony dla obszarów Natura 2000. Cele ochrony dla obszaru Natura 2000 stanowią punkt odniesienia do określenia środków ochrony obszaru oraz do przeprowadzania odpowiednich ocen oddziaływania skutków planów i projektów na ten obszar. Ustalenie celów ochrony oraz ich osiągnięcie w obszarze Natura 2000 ma zapewnić, że obszar przyczynia się w możliwie najlepszy sposób do właściwego stanu ochrony na poziomie krajowym lub regionalnym.

(kp.org.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz