DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Nowe wydawnictwo o ochronie krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wypełniając zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wydała podręcznik „Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk”. Ma on podnieść świadomość społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazu, dlatego w szczególności skupia się na aspektach partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej, omawia ideę partycypacji, metody i narzędzia partycypacji, w tym narzędzia prawne oraz przykłady dobrych praktyk. Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie bip.gdos.gov.pl.

(opole.rdos.gov.pl)

Nagroda dla Lasów Państwowych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe otrzymało nagrodę Sułtana Qaboos bin Said Al Said (UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Preservation) za działania na rzecz ochrony środowiska. Wysokość nagrody wynosi 35 tysięcy dolarów. Otrzymują ją co dwa lata organizacje i instytucje, które działają na rzecz ochrony środowiska zgodnie z celami i polityką UNESCO.

Środki finansowe przeznaczone na nagrodę pochodzą z odsetek od darowizny Sułtana Omanu – Qaboos bin Said Al Said.

(mos.gov.pl)

Manipulacje wokół ekspertyz środowiskowych dla projektu przekopu Mierzei Wiślanej

Wraca projekt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, forsowany przez Urząd Morski w Gdyni (UM), niektóre samorządy gminne i wojewódzkie.

Pomysł budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz powstanie w Elblągu czwartego polskiego portu morskiego pojawił się w 2007 r. i zyskał wtedy rangę rządowego programu o nazwie „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Obecnie inwestycja jest na etapie konsultowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która zaopiniuje go po wcześniejszej konsultacji z Komisją Europejską.

Tymczasem dr Maciej Przewoźniak z firmy Proeko, szef zespołu ekspertów, który w 2012 r. przygotował prognozę wpływu inwestycji na środowisko, alarmuje, że UM zmanipulował wnioski wynikające z ekspertyzy. Pierwotnie zalecały one odstąpienie od inwestycji, wskazywano na nieodwracalne szkody w środowisku oraz stawiano pod znakiem zapytania opłacalność gospodarczą przedsięwzięcia. Urzędnicy UM odpierają zarzuty, że urząd miał prawo do własnych wniosków, dlatego też zlecił sporządzenie trzeciej ekspertyzy, która udowadnia nadrzędność interesu publicznego nad stratami środowiskowymi w razie realizacji przedsięwzięcia.

(dziennikbaltycki.pl, trojmiasto.gazeta.pl)

W miastach Polski i Bułgarii najbardziej zanieczyszczone powietrze

Według raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA), polskie oraz bułgarskie miasta mają najbardziej zanieczyszczone powietrze pyłem zawieszonym spośród 386 miast Unii Europejskiej.

Zgodnie z przyjętymi celami Unii Europejskiej stężenie pyłów zawieszonych nie powinno przekroczyć dozwolonych limitów częściej niż 35 dni w roku. Tymczasem w Krakowie, mieście o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce, limity w 2011 r. były przekroczone aż 150 dni w roku. Kraków zajął w niechlubnym rankingu miast trzecie miejsce. W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice.

Tymczasem z ostatniego raportu Health and Environmental Alliance (HEAL) „Niepłacony rachunek – Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”, wynika, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa prawdopodobieństwo zachorowań na przewlekłe choroby układu oddechowego i układu krążenia, co w efekcie wpływa na wzrost umieralności.

(dlaklimatu.pl)

Parlament Europejski za wsparciem finansowym dla reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb)


Brad Hinton,, flickr.com/photos/94854897@00/2660496572
Brad Hinton,, flickr.com/photos/94854897@00/2660496572

Parlament Europejski uchwalił Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), o budżecie 6,5 miliarda euro na lata 2014–2020. Budżet funduszu umożliwi wdrożenie ostatnio przyjętej reformy wspólnej polityki rybołówstwa.

Koalicja OCEAN 2012, która starała się wywalczyć w reformie Wspólnej Polityki Rybołówstwa m.in. zakazanie nadmiernych połowów i niszczycielskich praktyk połowów, pozytywnie ocenia budżet funduszu. Przeznaczono w nim dodatkową pulę środków na działania, które wzmocnią reformę rybołówstwa – zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa, wzmocnienie przepisów nakazujących wstrzymanie środków finansowych w przypadku, kiedy państwa członkowskie nie przestrzegają zasad WPRyb. Odrzucono propozycje przeznaczenia środków na budowę nowych jednostek połowowych. Zarazem jednak Parlament Europejski przeznaczył środki na działania, które zakłócą wdrażanie reformy WPRyb – subsydia rybackie, mające na celu poprawę rentowności pojedynczych firm i powodujące zarazem nadmierną eksploatację zasobów rybnych.

Kolejnym etapem prac nad budżetem EFMR będą negocjacje Parlamentu Europejskiego i ministrów rybołówstwa krajów członkowskich, które przesądzą o ostatecznym kształcie funduszu.

(naszaziemia.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz