DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Tomasz Nakonieczny

Indianie Mikmak nie chcą gazu łupkowego

W Nowym Brunszwiku w Kanadzie Królewska Kanadyjska Policja Konna rozbiła blokadę drogi utworzoną przez Indian Mikmak protestujących przeciwko poszukiwaniom gazu łupkowego przez spółkę wydobywczą SWN Kanada. Protestujący obawiają się, że ta operacja może doprowadzić wkrótce do hydraulicznego szczelinowania, polegającego na wtłaczaniu w głąb ziemi wody wraz z toksycznymi substancjami, co może zagrozić zasobom wody pitnej. Policja użyła gazu łzawiącego oraz gumowych kul, aresztowała ponad 30 manifestantów, w tym członków starszyzny plemiennej odprawiających ceremonie na terenie planowanych poszukiwań złóż.

Na wieść o akcji policji zaczęli napływać sojusznicy z pobliskiej Nowej Szkocji, jak również z odległej Alberty. Zawiązało się Stowarzyszenie Wojowników Mikmak, stawiające sobie za zadanie obronę ziemi i społeczności Mikmaków.

(Indian Country, indiancountrymedianetwork.com)

Meksyk zakazuje upraw kukurydzy GMO


Brandon Cripps, flickr.com/photos/brandoncripps/541721108/
Brandon Cripps, flickr.com/photos/brandoncripps/541721108/

Sąd w Meksyku uprawomocnił całkowity zakaz uprawy i sprzedaży genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Zakaz jest natychmiastowy.

Sędzia Jaime Eduardo Verdugo z 12 Federalnego Sądu Rejonowego ds. Cywilnych napisał, że kukurydza GMO „stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska”. Nakazał także Meksykańskiemu Sekretarzowi ds. Rolnictwa SEMARNAT (odpowiednik amer. EPA) natychmiastowe zawieszenie wszelkiej aktywności w zakresie wysiewu roślin GMO, jak również udzielania pozwoleń na eksperymentalne uprawy. Tym samym nakaz wprowadza ochronę dla tysięcy tradycyjnych odmian kukurydzy w Meksyku.

(Nation of Change, nationofchange.org)

Kwestie ochrony środowiska przyczyną zaniechania budowy dwóch zapór w Wietnamie

Rząd Wietnamu zrezygnował z budowy dwóch tam na rzece Dong Nai. Analiza przeprowadzona przez Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych wykazała, że obie tamy zniszczyłyby 327 ha lasu, z czego 128 ha przypada na teren Parku Narodowego Cat Tien. Projekt mógłby także wpłynąć na mokradła zwane Bau Sau (Krokodyle Jezioro).

Park Narodowy Cat Tien stanowi Światowy Rezerwat Biosfery i jest jednym z sześciu największych rezerwatów biosfery na świecie. Żyje tutaj około 1700 rzadkich gatunków roślin i 700 gatunków zwierząt, w tym ptaków. Budowa zapór na tym obszarze zagroziłaby statusowi parku narodowego. W maju 2013 r. rząd Wietnamu odrzucił plany budowy 338 elektrowni wodnych, ponieważ nie spełniały standardów ochrony środowiska. Według wicepremiera Wietnamu, od tamtej pory zawieszono lub odrzucono plany kolejnych 67 elektrowni. Wietnam podejmuje także kroki zapobiegawcze wobec negatywnego wpływu na środowisko planowanych zapór w sąsiednich krajach, zwłaszcza na rzece Mekong.

(International Rivers)

Opracowanie: Tomasz Nakonieczny