DZIKIE ŻYCIE

Prestiżowe wyróżnienie za ochronę klimatu i przyrody

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

25 maja br. dwie osoby związane z redakcją Miesięcznika Dzikie Życia i Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot otrzymały prestiżowe wyróżnienia australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego.

Diana Maciąga otrzymała wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi w Polsce. Czasami nam samym trudno uświadomić sobie, jak wiele udało się zdziałać w tym bardzo trudnym temacie. Diana od lat prowadzi wykłady i zajęcia edukacyjne oraz organizuje szkolenia dla Strażników Klimatu – nowych liderów i liderek walki o stabilny klimat. A co równie ważne walczy z problemem emisji gazów cieplarnianych u samego źródła. Dzięki wygranej kampanii przeciwko powstaniu węglowej Elektrowni Północ do atmosfery nie trafiło ok. 320 mln ton dwutlenku węgla – to prawie roczne emisje Polski! Obecnie Diana robi wszystko, by nieopłacalna ekonomicznie i ekologicznie, warta 6 mld zł węglowa Elektrownia Ostrołęka C również nie stała się balastem dla klimatu oraz portfeli i zdrowia społeczeństwa.

Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody w Polsce. Trudno byłoby sporządzić listę jego wszystkich skutecznych działań. Od wygrania batalii o Dolinę Rospudy, przez ratowanie Puszczy Białowieskiej, a potem zaangażowanie w bronienie aktywistów, którzy odważyli się położyć na szali własne bezpieczeństwo w obronie bezcennej przyrody. Radek jest też weteranem kampanii o ucywilizowanie łowiectwa i wprowadzania dobrych zmian do prawa łowieckiego. Kilkanaście lat temu organizował pierwsze akcje w obronie jeleni w czasie rykowiska w Puszczy Białowieskiej, szkoląc kontynuatorów analogicznych wydarzeń na terenie całej Polski. Angażuje się też w ochronę wilka poprzez wpisanie tego gatunku na listę zwierząt chronionych. Obecnie działa na rzecz budowy przejść dla dzikich zwierząt, by zapewnić bezpieczeństwo na drogach – zarówno przyrodzie, jak i ludziom.


Wyróżnienie od australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego, na zdjęciu od lewej: Radosław Ślusarczyk – prezes Pracowni, Diana Maciąga – koordynatorka ds. klimatu w Pracowni, Sven Zagała – przedstawiciel Fundacji Polcul i Dorota Jones-Olszanka – konsultantka. Fot. Dorota Jones-Olszanka
Wyróżnienie od australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego, na zdjęciu od lewej: Radosław Ślusarczyk – prezes Pracowni, Diana Maciąga – koordynatorka ds. klimatu w Pracowni, Sven Zagała – przedstawiciel Fundacji Polcul i Dorota Jones-Olszanka – konsultantka. Fot. Dorota Jones-Olszanka

Fundacja Polcul od 1980 r. wspiera pluralizm i budowanie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, czyli tych inicjatyw i wartości, które są fundamentem społecznie zakorzenionej wolności i demokracji.

Wśród pierwszych laureatów Polculu byli najwybitniejsi pisarze, działacze Solidarności i animatorzy pro-demokratycznych inicjatyw, wśród nich Bogdan Borusewicz, Stefan Bratkowski, Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Herbert, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Władysław Siła-Nowicki, Donald Tusk i Zbigniew Wujec. Po roku 1989 Polcul przyznaje wyróżnienia osobom budującym społeczeństwo aktywne, tolerancyjne i solidarne a otrzymali je między innymi: Anna Dymna, Radosław Gawlik, Jacek Kaczmarski, Jan Mela, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak, Olga Tokarczuk i Adam Wajrak.

Gratulujemy wyróżnienia!