DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Zasady

Grzegorz Bożek

Zasady filozofii głębokiej ekologii powstawały w latach 80. XX wieku i co oczywiste bazowały na stanie wiedzy z tamtych lat, były jednak próbą znalezienia właściwych rozwiązań problemów dewastacji środowiska i przyrody. Niestety od tamtego czasu sprawdziło się większość negatywnych scenariuszy dotyczących zmian klimatycznych, konsumpcji oraz presji na obszary dzikie. Kilkadziesiąt lat później zasady filozofii głębokiej ekologii wymagają aktualizacji, głównie ze względu na zwiększenie presji wywieranej na środowisko, ocieplenie klimatu i dewastację zasobów naturalnych planety. Muszą one odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

W wakacyjnym wydaniu „Dzikiego Życia” przypominamy te zasady i wskazania co do sposobu życia w ramach ruchu ekologii głębokiej ponieważ jako rzecznicy i rzeczniczki głębokiej ekologii, potrzebujemy oparcia w spójnym przekazie etyczno-filozoficznym, który pozwala mieć nadzieję, że mamy szansę na realizację wizji społeczeństwa ekologicznego.

Nasze zasady mogą stać się kręgosłupem etyczno-filozoficznym również dla innych osób, które chcą działać dla ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony klimatu. Mam nadzieję, że Czytelnicy i Czytelniczki „Dzikiego Życia” również odnajdą w nich inspirację oraz motywację do działania w przełomowych czasach, w których przyszło nam żyć.

Wszystkiego dzikiego.

Grzegorz Bożek