DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Tomasz Nakonieczny

Amerykańskim korporacjom wolno zatruwać środowisko podczas pandemii koronawirusa

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zawiesiła egzekwowanie przepisów ochrony środowiska podczas trwania epidemii koronawirusa sygnalizując firmom, że nie będą podlegać żadnym sankcjom za zanieczyszczenie powietrza i wody. Zanieczyszczający będą mogli ignorować prawa środowiskowe, o ile będą w stanie stwierdzić, że naruszenia te zostały spowodowane pandemią Covid-19. W przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia publicznego EPA zwróci się do władz stanowych i „rozważy okoliczności”, czy powinna interweniować. Nie określono daty końcowej odstąpienia od egzekwowania prawa.

Andrew Wheeler, administrator EPA, mówi że koronawirus utrudnił przedsiębiorstwom ochronę pracowników i społeczeństwa w sytuacji, gdy jednocześnie muszą przestrzegać przepisów chroniących powietrze i wodę. Byli urzędnicy EPA i organizacje ekologiczne obawiają się, że poluzowanie regulacji spowoduje dodatkowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zezwolenie na uwalnianie toksycznych zanieczyszczeń powietrza, zaostrzających astmę, trudności w oddychaniu i problemy sercowo-naczyniowe, mogą powodować niewydolność oddechową. Michael Brune, dyrektor wykonawczy Sierra Club, wskazał, że ta decyzja może zostać zakwestionowana w sądzie.

(The Guardian)

Zginął kolejny obrońca Amazonii

Zezico Guajajara, członek tubylczej organizacji Strażników Amazonii, został zastrzelony pięć miesięcy po zabójstwie Paula Paulino Guajajara – innego Strażnika. Okoliczności zabójstwa Zezica są wciąż niejasne. Niestety Strażnicy Amazonii nadal są na celowniku mafii drzewnej nielegalnie pozyskującej drzewa o twardym drewnie z tubylczego terytorium Arariboia w Brazylii. Obszar ten jest domem zarówno dla Indian Guajajara (z których rekrutują się Strażnicy), jak i nie utrzymujących kontaktu ze światem zewnętrznym Indian Awá.

Strażnicy patrolują lasy, łapią nielegalnych drwali i odsyłają ich poza kontrolowane przez siebie terytorium. Praca Strażników jest bardzo niebezpieczna, ich szefowie wciąż otrzymują pogróżki. Koordynator Strażników, Olimpio Guajajara podkreśla: „Straciliśmy kolejnego naszego kolegę, wojownika broniącego życia. Jesteśmy załamani. Opłakujemy jego śmierć. Chronimy las dla całej ludzkości, ale pewne siły czają się, by nas zabić. Dlaczego tak musi być? Kto z nas będzie następny. Obecny rząd jest brutalny, a jego rasizm zachęca do większej przemocy wobec nas. Widzimy królującą wokół bezkarność, a chcemy sprawiedliwości oraz tego, aby ludzie na całym świecie byli z nami”.

Od czasu dojścia do władzy prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, który chce otworzyć terytoria tubylcze na eksploatację i aktywnie zachęca do najazdów na amazońskie terytoria, drwale, górnicy i ranczerzy czują się bardziej ośmieleni.

(Survival International)

Nigeria umacnia ochronę ostoi szympansów

Rząd stanu Ekiti podjął decyzję o utworzeniu obszaru chronionego w rezerwacie leśnym Ise, aby chronić bardzo rzadki podgatunek szympansa nigeryjsko-kameruńskiego (Pan troglodytes ellioti). Szacuje się, że na wolności żyje 3500-9000 osobników tego podgatunku, a mniej niż 20 w lesie Ise na obszarze 32 km2. Sam rezerwat ma powierzchnię 46 km2. Już w momencie utworzenia rezerwat Ise był otoczony polami uprawnymi i osiedlami. Ponadto zmaga się z intensywnym pozyskiwaniem drewna i wycinaniem lasów pod gospodarstwa i nielegalną uprawę marihuany. Nigeryjska Narodowa Agencja Egzekwowania Prawa Narkotykowego podała, że pod koniec 2014 r. zniszczyła 160 ha plantacji marihuany w Lesie Ise.

Wtargnięcia do rezerwatów leśnych stanowi poważny problem dla siedlisk szympansów w Nigerii. Rezerwaty te, administrowane przez rządy stanowe, tworzone są w celu promowania kontrolowanego wykorzystania zasobów. Nie są to ściśle chronione obszary. Często są słabo monitorowane, przez co narażone są na wyręby lasów, polowania dla mięsa i tradycyjnych rytualnych leków, a także na zniszczenia pod uprawy i osady. Problemem jest też niedofinansowanie i braki kadrowe. Umocnienie statusu ochronnego Lasu Ise stwarza jednak nadzieję na uchronienie go przed tymi zagrożeniami. Pomoże to nie tylko szympansom, ale wpłynie na wzmocnienie populacji innych gatunków roślin i zwierząt w tym różnorodnym biologicznie ekosystemie.

(Mongabay.com)

Opracowanie: Tomasz Nakonieczny