DZIKIE ŻYCIE

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nie ma nic wspólnego z budową zamku w Stobnicy. Wirtualna Polska i Tomasz Molga przepraszają organizację

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna i dziennikarz WP, Tomasz Molga, zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dn. 24 października 2022 r., przepraszają Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i jej członka, Rafała Kurka, za szkalujący artykuł, wiążący organizację z budową zamku w Stobnicy. Pracownia była i jest jedną z nielicznych organizacji, która na drodze prawnej sprzeciwia się tej inwestycji.

Przypomnijmy, Tomasz Molga w artykule pt. „Jak sobie załatwili zamek w Puszczy Noteckiej. Budowę poparli zagorzali ekolodzy” z dn. 10 lipca 2018 r., powiązał osobę Rafała Kurka, z budową zamku w Stobnicy, co było rażąco niezgodne z prawdą.

2022-12-19-WP-przeprasza

Wyrok sądu pierwszej instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny) z dn. 7 maja 2021 r., nakazał portalowi Wirtualna Polska opublikowanie sprostowania, które ukazało się 20 lutego 2019 r. Po odwołaniu, sąd drugiej instancji nakazał portalowi publikację przez 24 godziny przeprosin na głównej stronie serwisu. Przeprosiny poniższej treści ukazały się 9 listopada 2022 r.:

„Wydawca WP Wiadomości, tj. Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna oraz redaktor WP Wiadomości Tomasz Molga przepraszają Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej i Rafała Kurka za opublikowanie artykułu pt. »Jak sobie załatwili zamek w Puszczy Noteckiej. Budowę poparli zagorzali ekolodzy«, na stronie internetowej WP Wiadomości (wiadomosci.wp.pl). W artykule tym znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia i Rafała Kurka, które naruszyły ich dobra osobiste, dobre imię, renomę i cześć. Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna, Tomasz Molga”.

Poza przeprosinami, zgodnie z wyrokiem sądu, Wirtualna Polska ma wypłacić Pracowni zadośćuczynienie w wysokości 5 tysięcy złotych.

„Cieszymy się, że zapadł sprawiedliwy wyrok. Jest to ważne również w kontekście całego ruchu przyrodniczego, na którym kłamliwe artykuły, jak ten Tomasza Molgi, kładą się niestety cieniem” – komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Wbrew pomówieniom Molgi, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot była jedną z niewielu organizacji, która sprzeciwiała i sprzeciwia się na drodze prawnej inwestycji w Stobnicy.

„Jeśli szukać winnych zaistniałej sytuacji, to należałoby wskazać poza samym inwestorem także instytucje, których podstawowym zadaniem jest dbanie o ochronę przyrody w Polsce, a które doprowadziły do zezwolenia na budowę niesławnego zamku w Stobnicy. W Polsce mamy plagę spraw, z którymi urzędnicy nie radzą sobie lub nie chcą sobie poradzić, czego skutkiem są fatalne dla przyrody decyzje” – mówi Radosław Ślusarczyk. 

Za serwisem: pracownia.org.pl

Treść przeprosin: https://wiadomosci.wp.pl/sprostowanie-artykulu-pt-jak-sobie-zalatwili-zamek-w-puszczy-noteckiej-budowe-poparli-zagorzali-ekolodzy-6351490342975617a [dostęp 30.11.2022].