DZIKIE ŻYCIE

Dinozaury koło Piekła. Świętokrzyski Park Jurajski pod Sołtykowem i Niekłaniem

Łukasz Misiuna

Górki i dołki

Około 190-180 milionów lat temu świat rozpadał się na dwa wielkie kontynenty a wspólne wszystkim brzegom świata morze zaczęło się różnicować na mniejsze oceany. Ten globalny kataklizm rozciągał się w czasie w taki sposób, że dla zamieszkujących Ziemię był raczej słabo dostrzegalny. Ślady tego wydarzenia zapisały się w Górach Świętokrzyskich, niedaleko miejscowości Niekłań.

W okolicach dzisiejszego Skarżyska-Kamiennej, Bliżyna, Sołtykowa i Niekłania płynęły liczne, wielkie rzeki o wielu ramionach rozległej delty tworząc ogromną plątaninę koryt i meandrów. Wlewały one swe wody do ciepłego, płytkiego, wewnętrznego morza z piaszczystymi plażami, rewami, wydmami i mierzejami. Ogromne mokradła i laguny nadmorskie zamieszkałe były przez fantastyczne stworzenia. Okolica tętniła życiem.


Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem. Wszystkie fotografie: Łukasz Misiuna
Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem. Wszystkie fotografie: Łukasz Misiuna

Podobnie jak dziś, tereny nadmorskie z ujściowymi fragmentami wielkich rzek były pełne bogatego w formy życia. Roślinność nadmorska, bagienna i nadrzeczna kusiła dostatkiem wielkie zauropody, które uznaje się za jedne z największych żyjących kiedykolwiek zwierząt na Ziemi. Ich grupy rodzinne wędrowały brzegami, odciskając w piachu zalewanym morzem swoje masywne tropy. Szlakami wędrówek roślinożerców podążały znacznie mniejsze, ale znacznie bardziej ruchliwe i drapieżne dilofozaury. W wodach morskich żyły krokodyle, w przestrzeni powietrznej dominowały pterodaktyle, które zastępowały właśnie ramforynchy o rozpiętości skrzydeł około 2 metrów. W morzach i oceanach żyły gigantyczne ichtiozaury i plezjozaury. Ssaki były nieliczne i reprezentowane przez niewielkie formy. Pod koniec jury zaczęły się pojawiać pierwsze istoty uznawane za ptaki.

Taki właśnie niezwykły ekosystem znany raczej z filmu „Park Jurajski” niż z Gór Świętokrzyskich istniał pod Sołtykowem, w północnej części dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Został zapisany w skamieniałych osadach dennych i przybrzeżnych jako tropy grupy dinozaurów roślinożernych i drapieżnych. Znaleziono tu także liczne szczątki roślinne, które pozwalają na odtworzenie ówczesnego środowiska naturalnego.


Złoża gagatu
Złoża gagatu

W tej samej lokalizacji chronionej dziś jako rezerwat przyrody nieożywionej „Gagaty Sołtykowskie” wydobywano cenny i rzadko występujący w Polsce gagat, który jest jedną z odmian węgla, cenionego przez jubilerów do wyrobu biżuterii żałobnej. Gagat powstał w wilgotnych, beztlenowych warunkach z pni araukarii. Gagat jeszcze w XIX wieku stosowany był w medycynie jako domieszka do preparatów przeciwko „histerii”.

Około 4 kilometry na północ od Gagatów Sołtykowskich znajduje się druga osobliwość geologiczna okolicy. To unikalne i niezwykle efektowne w swoich formach skałki zbudowane z piaskowców o pomarańczowym kolorze. One też pochodzą z okresu jurajskiego i być może są pozostałością wydm z czasów, gdy panowały tu dinozaury. Skałki są chronione jako rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem”. Dzisiejszą malowniczą formę skałki zawdzięczają procesom erozji. Znajdują się tu także niewielkie jaskinie.


Tropy dinozaurów a może diabłów – pokutników. Fot. Łukasz Misiuna
Tropy dinozaurów a może diabłów – pokutników. Fot. Łukasz Misiuna

Dziś teren porośnięty jest rozległymi lasami szpilkowymi, głównie sosnowymi i jodłowymi. Stanowią one lasy koneckie będąc łącznikiem pomiędzy lasami przysusko-szydłowieckimi a rozległymi lasami suchedniowskimi.

Również współcześnie tereny te obfitują w osobliwości przyrodnicze. Żyją tu wilki a całkiem niedawno wykryto obecność rysia. Było to dopiero drugie stwierdzenie tego wspaniałego kota w Górach Świętokrzyskich po wielu dziesiątkach lat jego nieobecności. W dziuplastych sosnach lęgnie się rzadko występująca i zagrożona niewielka sowa włochatka. Są tu też dzięcioły zielonosiwe i największy europejski gatunek dzięcioła – dzięcioł czarny. Do początku lat 2000. w okolicy widywano nieobecne już w województwie świętokrzyskim cietrzewie. Są jeszcze ich mniejsi kuzyni, jarząbki. W rezerwacie „Skałki Piekło pod Niekłaniem” do niedawna rosła paproć zanokcica północna, którą uznaje się za relikt polodowcowy, mająca tu jedno z kilku stanowisk w województwie świętokrzyskim.


Rezerwat Gagaty Sołtykowskie
Rezerwat Gagaty Sołtykowskie

Niezwykłe, skamieniałe tropy dinozaurów i baśniowe skałki silnie działają na wyobraźnię. Według miejscowych, sam Lucyfer zsyłał tu na pokutę te diabły, które niewłaściwe wykonywały swoje zadania. Mówi się, że i dziś w nocy słychać w lesie, jak uwięzione diabły z nudów i dla żartu przerzucają kamienie. Podobno jeśli ktoś zapuści się w te strony w nocy, jest wiedziony przez czarty na bagna i tam składany w ofierze.

Cały ten obszar jest chroniony jako Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu. Niedaleko rozciągają się obszary Natura 2000 „Dolina Czarnej”, „Uroczysko Pięty”, „Dolina Krasnej”, „Lasy Suchedniowskie”. W pobliżu są też inne ciekawe rezerwaty przyrody. Osoby zainteresowane historią i kulturą znajdą tu różne obiekty zabytkowe w tym związane z istnieniem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Łukasz Misiuna