DZIKIE ŻYCIE

Promujcie „Dzikie Życie”

Jacek Baraniak, Magdalena Barczyk

Warto zdobywać nowe czytelniczki i czytelników „Dzikiego Życia”. W związku z tym podczas konferencji przyrodniczej „Społeczne funkcje obszarów chronionych”, która odbyła się 18-19 marca w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, reprezentując Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, promowaliśmy „Dzikie Życie”.

Przede wszystkim zachęcaliśmy uczestników konferencji do zakupu i prenumeraty czasopisma. Warto podkreślić, że wciąż wiele osób nie zna naszego czasopisma, i po raz pierwszy styka się z „Dzikim Życiem”. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z uczestnikami konferencji mogą oni lepiej poznać czasopismo i – być może – zostać prenumeratorami.

Jacek Baraniak
Jacek Baraniak

Oprócz promowania naszego czasopisma, uczestniczyliśmy w wykładach, słuchaliśmy referatów, które poruszały ważne tematy dotyczące ochrony przyrody. Podczas tej konferencji podejmowano zagadnienia związane z działalnością parków narodowych, w tym parków transgranicznych np. z Ukrainą, geoparków narodowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody oraz obszarów Natura 2000.

W grupie tematycznej referatów omówiono zagadnienia dotyczące ochrony gatunków i siedlisk wyżej wymienionych form ochrony przyrody w czasie pandemii koronawirusa. Podkreślano, że znaczącym problemem w obszarach cennych przyrodniczo jest obecność ludzi, zarówno turystów, jak i mieszkańców.

Magdalena Barczyk
Magdalena Barczyk

W przypadku tych drugich mamy do czynienia z kolizjami z prawem w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego na granicy lub też w obrębie obszarów prawnie chronionych.

Wysłuchaliśmy kilka wykładów na temat Roztoczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego czy też w wystąpieniu online prosto z USA na temat Parku Narodowego Yellowstone.

Zachęcamy wszystkich Czytelników i Czytelniczki aby idąc za naszym przykładem zachęcali ludzi do czytania i kupowania „Dzikiego Życia”. Wspierając „Dzikie Życie” wspieracie niezależne prasę ekologiczno-przyrodniczą.

Magdalena Barczyk, Jacek Baraniak