Joachim Popek

Joachim Popek – doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w historii gospodarczej i społecznej Europy Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, pracownik Instytutu Historii Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, amator lwowskiej kawy, z zamiłowania tancerz z ogniem, nurek, monocyklista i szczudlarz. Związany z Rzeszowem.