Łukasz Wójcicki

Łukasz Wójcicki – performer, tancerz, choreograf, działacz społeczny, animator kontrkultury, badacz. Interesuje się politycznością ciała, choreografią społeczną, dekonstrukcją przywileju, patriarchatu i normatywności oraz dekolonizacją. Bada nowe formy obecności w kontekście katastrofy ekologicznej i antykapitalizmu. W latach 2008-2018 performer i tancerz w zespole teatru Komuna Warszawa. Od 2016 r. związany z działaniami społeczno-artystycznymi fundacji Strefa WolnoSłowa. Laureat rezydencji Fundacji Otwarty Plan „Klimatyczne karawany czyli sztuka i aktywizm w dobie katastrofy klimatycznej” i stypendium artystycznego m.st. Warszawy (projekt „Miasto – Natura – Ciało”). Delegat „NATURE OF US – Research Sessions and Conferences For Central European Performance Projects about the Natural World” na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.