Bartłomiej Knosala

Bartłomiej Knosala – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor książki „Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji”. W 2019 r. brał udział w przygotowaniach do druku pierwszego polskiego tłumaczenia „Instrukcji sterowania statkiem kosmicznym Ziemia” Buckminstera Fullera. Obecnie bada zwrot w kierunku rdzennych wizji świata w kontekście antropocenu.