Maryna Romanenko

Maryna Romanenko – główna specjalistka w Zarządzie Ekologii i Zasobów Naturalnych Mikołajowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, należy do Mikołajowskiego Oddziału Narodowego Centrum Ekologicznego Ukrainy. Ukończyła ekologię w Czarnomorskim Uniwersytecie Państwowym im. Petra Mohyły. Zainteresowania zawodowe: ochrona przyrody, ekoturystyka, edukacja ekologiczna. Uczestniczyła w utworzeniu ponad 15 obszarów chronionych w obwodzie mikołajowskim, członkini rad naukowych: zapowiednika i regionalnego parku krajobrazowego. Współautorka publikacji popularnonaukowych „Regionalne parki krajobrazowe Mikołajowszczyzny” i „O przyrodzie Mikołajowszczyzny”.