Anna-Malinowska

Anna Malinowska

Anna Malinowska – absolwentka Zrównoważonego Planowania i Zarzadzania Energią na Uniwersytecie w Aalborgu w Danii oraz studiów inżynierskich z Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnich siedem lat spędziła w Danii w Kopenhadze, gdzie zdobywała wiedzę na temat zrównoważonej energetyki w sektorach publicznych i prywatnych. Interesuje się powiązaniami pomiędzy energetyką a gazami cieplarnianymi i zanikiem bioróżnorodności. Z łatwością łączy łańcuchy przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem, systemem energetycznym i atmosferą. Jest absolwentką szkolenia Strażnicy Klimatu organizowanego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot. Zdobytą wiedzę wdraża poprzez zaangażowanie w działania na rzecz transformacji energetycznej i klimatu.