Mariusz Śledź

Mariusz Śledź (1957-2022) – nauczyciel, w latach 1990–2011 dyrektor Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach. Miłośnik Kociewia, działacz społeczny i sportowy. Badacz historii Niziny Walichnowskiej. Obecnie członek Rady Miejskiej w Pelplinie.