Aleksandra Stępniak

Aleksandra Stępniak – od 2008 roku zaangażowana w projekty dotyczące problematyki zmian klimatu, ich skutków i adaptacji do nich, energetyki, efektywności energetycznej i ubóstwa energetycznego oraz partycypacji społecznej. Obecnie w zespole portalu ChronmyKlimat.pl, a także projektów „Efektywność energetyczna” i „Włącz się Kociewie”. Współautorka publikacji „Społeczeństwo obywatelskie wobec konsekwencji zmian klimatu” oraz „Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje”. Autorka artykułów i analiz na temat zmian klimatu, OZE, efektywności energetycznej, ubóstwa energetycznego oraz polityki klimatycznej i energetycznej.