Natalia Krzeszowiak

Natalia Krzeszowiak – ukończyła studia II stopnia na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, broniąc pracy magisterskiej na temat zanieczyszczenia światłem. Zajmuje się m.in. edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.