Dorota Giebułtowicz

Dorota Giebułtowicz – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2001-2020 sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Bunt Młodych Duchem” o tematyce społecznej i historycznej. Autorka dwutomowego wyboru kazań ks. Jana Ziei: „W duchu i w prawdzie” (t. 1, WAW, 1997) i „W ubóstwie i w miłości” (t. 2, Lumen, 1997). Mieszka na Żoliborzu.