DZIKIE ŻYCIE

List otwarty do Prezydenta Ukrainy W.F. Janukowycza

Władimir Borejko

„Delfiny powinny otrzymać prawa cywilne, które mają ludzie”

Szanowny Wiktorze Fedorowiczu!

Rezultaty ostatnich badań przeprowadzonych przez naukowców zajmujących się delfinami, dowodzą, że te morskie ssaki można uważać za najinteligentniejsze po człowieku istoty na Ziemi. Rozmiar mózgu delfinów w stosunku do rozmiaru ich ciała, jest znacznie większy niż u najbliżej z nami spokrewnionych szympansów, a ich zachowanie wskazuje na wysoki stopień rozwoju umysłowego. Delfiny posiadają samoświadomość i indywidualność, dzięki czemu poszczególne osobniki zdolne są do troski o przyszłość. Stada delfinów mają bardzo złożoną strukturę socjalną i składają się z indywidualistów, którzy współpracują ze sobą w celu rozwiązania złożonych problemów, jak zdobycie pożywienia itp. Prócz tego delfiny zdolne są do przekazywania innym osobnikom nowych sposobów zachowań i wyuczonych nawyków. Delfiny rozpoznają siebie w lustrze i potrafią nauczyć się elementarnego języka opartego na symbolach. Mózg delfinów posiada bardzo dużą ilość pofałdowań, analogicznych do fałdów ludzkiej kory mózgowej, co świadczy o rozwoju intelektualnym. Wszystko to pozwala traktować delfiny jako „nieczłowiecze” osoby.

Nowe badania zachowań i anatomii oraz nowe poglądy na umysł delfinów wskazują na konieczność radykalnego przewartościowania naszego stosunku do delfinów, zwłaszcza że działania człowieka prowadzą do cierpień tych unikalnych zwierząt. Dlatego konieczne jest wprowadzenie surowych zakazów wykorzystywania ich dla rozrywki, zabraniających trzymania delfinów w komercyjnych delfinariach.

Dotyczy to szczególnie dwudziestu ukraińskich komercyjnych delfinariów, które znajdują się na Krymie, w Odessie, Doniecku, Charkowie, Lwowie i Kijowie.

Jak wykazały kontrole przeprowadzone w 2010 r. przez Państwową Inspekcję Ekologiczną Ministerstwa Ochrony Środowiska Ukrainy, praktycznie we wszystkich delfinariach zwierzęta trzymane są z poważnym naruszeniem wymogów ustawy o ochronie zwierząt przed okrutnym traktowaniem. Wiele delfinariów nie posiada również stosownej dokumentacji.

Należy podkreślić, że w ukraińskich morzach żyją trzy gatunki delfinów – butlonos, delfin zwyczajny i morświn. Mimo że wszystkie zostały wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy, to ich liczebność stale się zmniejsza i zostało ich nie więcej niż kilka tysięcy osobników.

Według mnie, nadeszła pora kardynalnego rozwiązania problemu ochrony delfinów i pokazania całemu światu przykładu do naśladowania.

Proszę Pana o rozważenie możliwości przyznania ukraińskim delfinom, analogicznie do ludzi, statusu obywateli Ukrainy, wraz z przyznaniem im praw do życia, wolności i ochrony przed bezprawnym cierpieniem z winy człowieka.

Te cywilne prawa delfinów koniecznie należy zapisać w Konstytucji Ukrainy oraz w innych ustawach, wnosząc w nie stosowne zmiany. W prawie karnym trzeba koniecznie zapewnić możliwość uczestniczenia delfinów w procesach sądowych dotyczących ochrony ich praw, wykorzystując do tego instytucję opiekunów (w tym charakterze mogą wystąpić społeczne organizacje ekologiczne). Podobne rozwiązania nie przyniosą Ukrainie żadnych ekonomicznych strat, jako że delfiny wpisane są do Czerwonej Księgi Ukrainy i nie można ich ekonomicznie wykorzystywać.

Mam nadzieję, że nadanie praw ukraińskim delfinom stanie się początkiem nowej ery sprawiedliwego i humanitarnego stosunku do naszych braci mniejszych na całej Ziemi.

Z szacunkiem

Dyrektor Kijowskiego Centrum Ekologiczno-Kulturalnego

Zasłużony dla Ochrony Przyrody Ukrainy

Władimir Borejko

Tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski