DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Lasów milczenie

Grzegorz Bożek

Na początku września ogłoszony został „Manifest Leśny organizacji i ruchów społecznych. Lasy dla ludzi, przyrody i klimatu”. Na ten moment poparło go ponad 240 organizacji i ruchów. To jedna z najdłuższych list poparcia społecznego dla ochrony lasów w Polsce po 1989 roku. Szerzej o „Manifeście Leśnym” w tym wydaniu mówi Anna Treit.

Czy publikacja „Manifestu” spotkała się z jakąś reakcją Lasów Państwowych? Próżno szukać. Odpowiedzią na głos społeczny jest wymowne milczenie. Decyzja, aby nie odnosić się do treści „Manifestu”, nie może być przypadkowa. To niewątpliwie decyzja leśnej wierchuszki.

Aktualności na stronie internetowej Lasów Państwowych i ich mediach społecznościowych są publikowane regularnie, ale można odnieść wrażenie, że jedną z ostatnich rzeczy o jakiej informują jest gospodarka leśna. Jeśli już coś się pojawia, to z pogranicza tego zagadnienia – np. we wrześniu na profilu facebookowym Lasów można było znaleźć kilka wpisów o drewnie opałowym.

To wymowne milczenie oznacza tylko jedno – reforma gospodarki leśnej i obecnego modelu funkcjonowania Lasów Państwowych potrzebna jest bardziej niż sądzimy. Stawka jest wysoka – chodzi o dobro naszych polskich lasów.

Wszystkiego dzikiego.

Grzegorz Bożek