Andrzej Jermaczek

Przez wiele lat prezes Klubu Przyrodników, autor wielu książek oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących ochrony przyrody. Redaktor naczelny Przeglądu Przyrodniczego, koordynator kilkudziesięciu projektów ochrony przyrody, przede wszystkim terenów podmokłych i muraw kserotermicznych, organizator wielu sesji i warsztatów poświęconych ochronie przyrody. Lubi zbierać, suszyć i jeść grzyby, robić i pić wino, śpiewać, tańczyć i grać w szachy, ale nie gra, bo nie ma z kim. Uwielbia robić to co lubi.