Katarzyna-Kozyra-Zyskowska

Katarzyna Kozyra-Zyskowska

Katarzyna Kozyra-Zyskowska – teriolożka. Prowadzi portal pracaprzyrodnika.pl. Zawodowo związana z ekspertyzami przyrodniczymi dotyczącymi ssaków. Koordynowała i wykonywała szereg projektów z zakresu teriofauny m.in. inwentaryzacji, monitoringów przyrodniczych, w tym porealizacyjnych. Brała udział w opracowaniach dotyczących inwestycji liniowych, w tym dróg ekspresowych i linii kolejowych, a jej zainteresowania skupiają się na dużych drapieżnikach, korytarzach ekologicznych i przejściach dla zwierząt. Wykonuje plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 z zakresu ssaków. Współautorka publikacji naukowych i opracowań dotyczących teriofauny oraz ich ochrony. Prowadzi szkolenia w zakresie rozpoznawania oraz ochrony ssaków.