DZIKIE ŻYCIE

Nareszcie na swoim. Otwarcie ośrodka Pracowni w Bystrej

Miesięcznik Dzikie Życie

10 listopada 2001 r. miało miejsce oficjalne otwarcie nowego ośrodka Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej koło Bielska-Białej. Na uroczystość przybyli urzędnicy, lokalni społecznicy, sąsiedzi, przyjaciele Pracowni z Polski i zagranicy (Juro Lukáč ze słowackiej organizacji Vlk), dziennikarze – w sumie kilkadziesiąt osób. Zebranych powitali członkowie stałej obsady ośrodka oraz prezes Pracowni, głos zabrali także Przewodniczący Rady Programowej Pracowni, dr Jerzy Parusel oraz naczelnik wydziału gospodarki miejskiej i ochrony środowiska pan Tadeusz Januchta. W wypowiedziach przewijał się wątek nie tylko szans, jakie daje nam nowy, własny ośrodek, ale i wyzwań, które związane są z utrzymaniem i właściwym wykorzystaniem takiego majątku. Zebranych zapoznano z dotychczasowym dorobkiem Pracowni, goście zwiedzili naszą wystawę fotograficzną, dużym powodzeniem cieszyło się Dzikie Życie i książki. Po skromnym poczęstunku zakończono część oficjalną uroczystości.

Otwarcie ośrodka Pracowni. Od lewej stoją: D. Matusiak, J. Matusiak, R. Okraska, R. Ślusarczyk. Fot. Jacek Zachara
Otwarcie ośrodka Pracowni. Od lewej stoją: D. Matusiak, J. Matusiak, R. Okraska, R. Ślusarczyk. Fot. Jacek Zachara

Zebranie Rady Programowej Pracowni

Po otwarciu ośrodka Pracowni miało miejsce zebranie Rady Programowej. Po dwuletniej przerwie członkowie Rady spotkali się z Zarządem stowarzyszenia i dyskutowali o działaniach Pracowni, wizji stowarzyszenia, zagrożeniach dla przyrody i kampaniach w jej obronie. Kilkugodzinna dyskusja zakończyła się podjęciem szeregu decyzji, m.in. w sprawie zorganizowania akcji na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, problemu rurociągów w Bieszczadach, Tatr, nacisków umożliwiających zmianę niekorzystnych zapisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, współpracy z innymi organizacjami itp. Padły także propozycje dotyczące usprawnienia działalności Rady, skonkretyzowania jej roli i wyłonienia z jej członków zespołów eksperckich – będą one konsultowane z nieobecnymi na spotkaniu członkami Rady i w miarę możliwości wcielane w życie. Koordynacji działań podjął się Przewodniczący Rady dr Jerzy Parusel.

Zebranie Rady Programowej Pracowni. Fot. Jacek Zachara
Zebranie Rady Programowej Pracowni. Fot. Jacek Zachara
Orzech na terenie środka w Bystrej. Fot. Dariusz Matusiak
Orzech na terenie środka w Bystrej. Fot. Dariusz Matusiak