Miesięcznik

Nasza misja

Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo opisuje problemy ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Popularyzujemy ideę ochrony dzikiego życia. Ujawniamy kto i z jakich pobudek niszczy przyrodę. Mamy własne zdanie.

Jak powstaje miesięcznik

Pismo tworzone jest społecznie przez ludzi dzielących się swoją pasją. W naszej publicystyce jesteśmy rzetelni i dociekliwi. W miesięczniku nie umieszczamy reklam, nie płacimy także za zdjęcia czy teksty. Pomimo skromnego budżetu, Miesięcznik Dzikie Życie stał się opiniotwórczym forum, na którego łamach publikują wybitne osobistości. Autonomię pisma utrzymujemy dzięki wsparciu Czytelników i Darczyńców. Wydawcą miesięcznika jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Historia

Pierwszy numer miesięcznika Dzikie Życie powstał w 1994 r. dla nagłośnienia problemu ochrony Puszczy Białowieskiej. Od tego czasu nieprzerwanie nagłaśniamy i konsekwentnie relacjonujemy problemy przyrodnicze, przyczyniając się do wsparcia ochrony konkretnych miejsc cennych przyrodniczo oraz zagrożonych gatunków zwierząt.

Miesięcznik objął patronatem wiele inicjatyw lub działań na rzecz przyrody – np. powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego, utworzenie na ostatnim w Polsce fragmencie naturalnego lasu pogórza Turnickiego Parku Narodowego, ochrona dużych drapieżników – wilka i rysia, sprawa ochrony Doliny Rospudy, problem rozbudowy kolej linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach, ochrona korytarzy ekologicznych i wiele innych.

O czym przeczytasz w Dzikim Życiu

Wiele miejsca poświęcamy ochronie naturalnych, nie przekształconych obszarów przyrodniczych. Popularyzujemy filozofię ekologiczną, w tym głęboką ekologię. Promujemy projekty i wydawnictwa z zakresu ekologii, ochrony przyrody, filozofii, edukacji ekologicznej.