Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Grzegorz Bożek

Krośnianin, pracował w kilku krośnieńskich szkołach jako pedagog szkolny, wychowawca i nauczyciel historii. Animator kultury, w latach 90. organizator koncertów sceny niezależnej. Od 1996 r. związany z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, od 2005 r. w Zarządzie stowarzyszenia. Od 2010 r. redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie. Kierownik Dzikie Życie RunTeam. Od 2002 r. społecznie opiekuje się cmentarzem żydowskim w Krośnie. Autor książki „Krosno na granicy” (wydawnictwo Ruthenus, 2024), redakcja@pracownia.org.pl

Współpracownicy

Ryszard Dąbrowski

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Twórca postaci Likwidatora i redaktora Szwędaka, autor scenariuszy do swoich komiksów.

Ismena Anandini Gallagher

Wychowała się w kręgu tradycji związanych z Dalekim Wschodem. Studiowała na Instytucie Sztuki i Wzornictwa w Birmingham. Zajmuje się różnymi rodzajami sztuki ekspresyjnej, jak również zgłębianiem rdzennych kultur i szamanizmem. Mieszkała w Indiach i Maroku. Wspiera działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego na Ziemi. Ideologicznie jest związana ze Stowarzyszeniem Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.

Anna Gierlińska

Trenerka, facylitatorka Praktyki Ponownego Połączenia Joanny Macy. Jestem pomysłodawczynią i inicjatorką Akademii Głębokiej Ekologii - kursu dla osób aktywistycznych. Interesuję się głęboką ekologią, społecznie zaangażowanym buddyzmem, psychologią głębi, teorią queer oraz ekofeminizmem.

Andrzej Jermaczek

Przez wiele lat prezes Klubu Przyrodników, autor wielu książek oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących ochrony przyrody. Redaktor naczelny Przeglądu Przyrodniczego, koordynator kilkudziesięciu projektów ochrony przyrody, przede wszystkim terenów podmokłych i muraw kserotermicznych, organizator wielu sesji i warsztatów poświęconych ochronie przyrody. Lubi zbierać, suszyć i jeść grzyby, robić i pić wino, śpiewać, tańczyć i grać w szachy, ale nie gra, bo nie ma z kim. Uwielbia robić to co lubi.

Robert Jurszo

Fascynują go tajemnice przeszłości oraz wiedza i praktyka ludów pierwotnych. Samotnik, ale nie mizantrop. Jeśli czegoś nie pisze lub nie czyta, to najpewniej siedzi gdzieś w leśnych ostępach. Instruktor sztuki przetrwania. rjurszo@gmail.com

Ryszard Kulik

Autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek-środowisko. Wędrowiec i zapalony rowerzysta. Uwielbia leżeć na trawie i patrzeć w chmury oraz spać w lesie. kulik@us.edu.pl

Lukasz-Lawicki
Łukasz Ławicki

Przyrodnik, ornitolog, redaktor. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniami i ochroną przyrody, szczególnie nad Odrą. Autor około 150 artykułów i dwóch książek („Trendy liczebności ptaków w Polsce”, „Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych”). Redaktor międzynarodowych i krajowych periodyków ornitologicznych. Współpracownik przyrodniczych organizacji pozarządowych. Współzałożyciel inicjatywy zabiegającej o utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry na Międzyodrzu pnddo.pl.

Lukasz-Luczaj
Łukasz Łuczaj

Biolog, wizjoner i innowator, pracuje jako profesor na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od wielu lat mieszka na Pogórzu Dynowskim i stamtąd wprowadza do Polski nowe trendy: jedzenia owadów („Podręcznik robakożercy”, 2005), spożywania dzikich chwastów („Dzikie rośliny jadalne Polski”, 2002; „Dzika kuchnia”, 2012), naturalnego seksu („Seks w wielkim lesie. Botaniczny przewodnik dla kochanków na łonie przyrody”, 2020) oraz zakładania łąk kwietnych. Jego obsesją jest eksploracja pojęcia naturalności i dzikości (poświęcił temu książkę „W dziką stronę”, 2010). Często podróżuje badawczo m.in. do Chin, Laosu czy Dalmacji. Więcej informacji na stronie autorskiej luczaj.com. Od wielu lat pisuje do „Dzikiego Życia”.

Diana-Maciaga
Diana Maciąga

Specjalistka ds. kampanii energetyczno-klimatycznych. Absolwentka biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, początkowo planowała związać się zawodowo z ochroną przyrody, lecz zgromadzona wiedza nieuchronnie doprowadziła ją do zrozumienia, że nie ma mowy o ochronie przyrody bez ochrony klimatu. Koordynowała kampanie Pracowni, które doprowadziły do rezygnacji z budowy węglowych elektrowni Północ i Ostrołęka C, co zakończyło erę nowego węgla w Polsce i zapobiegło emisji ponad pół miliarda ton CO2. Obecnie współtworzy pionierską w Polsce kampanię na rzecz powstrzymania przejścia z węgla na gaz, czyli uzależnienia Polski na dekady od kolejnego paliwa kopalnego. Ekspertka Koalicji Klimatycznej, współpracuje z polskim i międzynarodowym ruchem klimatycznym, a zdobyte doświadczenia przekazuje innym w ramach szkoleń Strażnicy Klimatu. Związana z Pracownią od 2011 r. Według Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) liderka najbardziej znaczących polskich kampanii dla klimatu.

Dariusz Matusiak

Współtwórca i twórca wielu programów o charakterze ekologiczno-artystycznym oraz wspólnotowym. Od wielu lat związany z ruchem ekologicznym. Mieszka na wsi, gdzie uprawia ogród permakulturowy. Miłośnik wschodów i zachodów słońca. Inspiracje czerpie z mądrości Ziemi oraz od rdzennych kultur. Współtworzy Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych. zielonaedukacja.pl

Lukasz_Misiuna
Łukasz Misiuna

Rocznik 1975. Kielczanin, przyrodnik, pedagog, nauczyciel akademicki,  współzałożyciel Stowarzyszenia M.O.S.T., specjalista zrządzania zasobami przyrody i środowiska. Odnajduje miejsca przyrodniczo cenne i stara się je chronić. Fotoamator, publicysta, spacerowicz po lesie.

Tomasz Nakonieczny

Absolwent ochrony środowiska na SGGW w Warszawie. Zafascynowany Słowianami i rdzennymi kulturami świata oraz wypracowanymi przez nie sposobami życia w harmonii z przyrodą, w tym ich Tradycyjną Ekologiczną Wiedzą w kontekście rozwiązywania współczesnych problemów środowiskowych. Wartości i wiedzę tradycyjnych społeczności promuje na swym blogu Aluna – Stronie Promocji Wiedzy Rdzennych Kultur. Ponadto miłośnik pieszych wędrówek w przyrodzie, podróży i spływów kajakowych. Adept sztuki walki System Czerwonego Feniksa.

Leszek Naziemiec

Prezes IISA ( International Ice Swimming Association) w Polsce. Poprowadził wyprawę pływacką na Spitsbergen i współtworzył wyprawę sportową na Antarktydę. Przepłynął całą Wisłę i długą trasę przez jezioro Titicaca. Interesuje się pierwotnym związkiem człowieka i innych zwierząt z wodą. Propaguje proste sporty w środowisku wodnym, które mogą pomóc w odbudowie więzi człowieka z przyrodą. Jest fizjoterapeutą dziecięcym i psychologiem. Na co dzień pracuje z niemowlętami i małymi dziećmi.

Krzysztof Okrasiński

Wykształceniem i zawodem związany z ochroną środowiska. Zajmuje się prawnymi aspektami ocen oddziaływania na środowisko. Uwielbia słuchać i grać muzykę oraz wędrować po górach.

Hanna Schudy

Doktor nauk humanistycznych, mgr ochrony środowiska (UWr), studiowała w Polsce, Niemczech i Austrii. Badaczka, autorka publikacji naukowych, tłumaczka, edukatorka (ekologia, etyka). Od ponad 15 lat związana z ruchem ekologicznym. Współpracuje z EKO-UNIĄ i Pracownią na rzecz Wszystkich Istot m.in. w zakresie takich zagadnień, jak transformacja energetyczna, bezpieczeństwo surowcowe, protesty obywateli w Polsce i Niemczech przeciwko powstaniu kopalni węgla brunatnego. Interesuje się życiem i sztuką.

Antonina Sebesta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Jagielloński), emerytowany pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego. Specjalizuje się w etyce stosowanej w tym ekologicznej. Jest autorką monografii „Etyka i etos ludzi gór” oraz szkiców z etyki życia społecznego „Kłopot z wartościami”. Uprawia publicystykę i poezję (laureatka licznych konkursów). Członek Związku Literatów Polskich Oddział Kraków. Należy do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od momentu starań o jego odrodzenie. Znawca literatury i kultury górskiej. Współpracuje z lokalnym miesięcznikiem „Sedno” w Myślenicach, gdzie mieszka i działa.

Piotr Skubała

Jego zainteresowanie naukowe obejmują ekologię roztoczy glebowych, etykę ekologiczną, rozwój zrównoważony i edukację środowiskową. Jest autorem 260 artykułów naukowych i popularno-naukowych i kilku książek. Jest autorem licznych wykładów, kursów na macierzystej Uczelni, innych uczelniach w kraju i zagranicą. Współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi. Dwukrotny laureat nagrody „Zielonego Czeku” WFOŚiGW w Katowicach, organizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „ZIELONO MI” w Katowicach, organizator Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach, ethic expert w Komisji Europejskiej w Brukseli, członek komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska, członek Kapituły nagród „Zielonego Czeku”. Współpracuje z mediami lokalnymi i krajowymi w charakterze eksperta w zakresie ekologii i ochrony środowiska i popularyzatora nauki. Jest autorem comiesięcznych artykułów w miesięczniku „AURA – Ochrona środowiska” oraz „Dzikie Życie”.

Lukasz-Smaga
Łukasz Smaga

Prawnik, autor książek „Ochrona humanitarna zwierząt” (Białystok 2010) i „Konstanty Moes-Oskragiełło – ojciec polskiego jarstwa” (Kraków 2017), prowadzi bloga „Ochrona humanitarna zwierząt”.

Bartosz-Sobanski
Bartosz Sobański

Przyrodnik, humanista, fotograf. Aspirujący do miana popularyzatora wiedzy o przyrodzie, ponieważ uważa, że to nie byle jakie, odpowiedzialne zobowiązanie. Miłośnik roweru, biegania oraz polskich krajobrazów – w szczególności Suwalszczyzny i Dolnego Śląska. Mieszka w Poznaniu.

Dagmara Stanosz

Antropolożka kultury i historyczka sztuki, zaangażowana w działania na rzecz projektowania przestrzeni odpowiedzialnych społecznie. W latach 2004–2012 lat związana z teatrem offowym o profilu antropologicznym. Od 2010 roku zaangażowana w  działania edukacyjne, badawcze związane z partycypacyjnym modelem muzeów, projektowaniem narracji, doświadczeń w przestrzeniach wystawienniczych i edukacji przez sztukę. Metodologię za zakresu antropologii kultury wykorzystuje do badań nad identyfikacją językową, komunikacją alternatywną oraz projektowaniem dla osób o zróżnicowanych potrzebach sensorycznych i percepcyjnych. Pracuje z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, w spektrum autyzmu. Od 2016 roku prowadzi działania badawcze dotyczące kultury i sztuki Głuchych oraz niematerialnego dziedzictwa języków migowych. Prezeska Fundacji Antropologii Komunikacji „Ingraft”, członkini Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Pracuje w Muzeum Śląskim. Kontakt: dagmaraigastanosz@gmail.com

Monika-Stasiak
Monika Stasiak

Monika Stasiak – z wykształcenia antropolożka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Na co dzień jako „Na progu” przygotowuje i prowadzi świeckie rytuały przejścia, towarzyszące narodzinom dzieci, wkraczaniu w dorosłość, ślubom i pożegnaniom. Celebrując rytmy przyrody, szuka sposobów na lepsze zakorzenienie się w świecie i tworzenie relacji z zamieszkującymi go istotami i zjawiskami.

Sylwia-Szczutkowska
Sylwia Szczutkowska

Biolożka. sylwia@pracownia.org.pl

Radosław Ślusarczyk

Z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot związany jest od 1994 r., wieloletni członek zarządu, prezes Pracowni. Urodzony na ziemi świętokrzyskiej, zachwyca się jej pięknem, osobliwościami przyrody i kultury. W wolnym czasie wędruje po świętokrzyskich polach i lasach obserwując przyrodę oraz życie ludzi w wioskach. Miłośnik gór, wędrował po Karpatach, Sudetach, górach Kaukazu i Ałtaju, uczestnik kilku wysokogórskich wypraw. Słucha muzyki klasycznej, eksperymentalnej i jazzowej. suchy@pracownia.org.pl

Justyna Tymieniecka-Suchanek

Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Kierownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka, redaktorka i współredaktorka kilku książek, kilkudziesięciu artykułów i recenzji naukowych.

Magdalena Warszawa

Były grafik warsztatowy. warszawa@leworwer.pl

Alan Weiss

Opiekował się krowami w Norwegii, a pociągami w Szwajcarii, żeby było na chleb i aktywizm. Od kilkunastu lat działa dla przyrody i zwierząt. Współpracował z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody, Ekostrażą i Otwartymi Klatkami. Jakoś w międzyczasie zrobił doktorat z literatury. Obecnie zawodowo – słowem i obrazem – staje w obronie dzikości. Chciałby też pisać książki, ale nie ma śmiałości i czasu.

Jan Marcin Węsławski

Ur. 1955 r., profesor, kierownik Zakładu Ekologii Morza w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Członek Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego, jest członkiem Komitetu Badań Morza PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN oraz Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. Specjalista od ekologii morskich wybrzeży, sieci troficznych i skorupiaków. Za najbardziej udane przedsięwzięcie uważa opracowanie systemu oceny wrażliwości wybrzeży arktycznych na rozlewy ropy naftowej. Ponad 45 miesięcy spędził na wyprawach polarnych i morskich. Nieobce są mu Spitsbergen, Ziemia Franciszka Józefa, Wyspa Niedźwiedzia, Ziemia Ellesmera, Grenlandia Północno-Wschodnia, Półwysep Kola, a także morza: Bałtyckie, Grenlandzkie, Barentsa, Norweskie, Karskie i Baffina. Hobby: pływanie w kanoe oraz strzelanie z tradycyjnego łuku. Interesuje się historią wypraw polarnych, pasjonuje go także Tolkien i jego Śródziemie. Mieszka w Gdyni, 500 metrów od morza.

Katarzyna-Wiekiera
Katarzyna Wiekiera

Specjalistka do spraw komunikacji Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Związana z Pracownią od 2021 r., odpowiada za komunikację zewnętrzną organizacji, kontakty z mediami, współprowadzi kampanię klimatyczną i koordynuje szkolenia klimatyczne. Była dziennikarka telewizyjna i copywriterka.

Krzysztof Wojciechowski

Pochodzi z Łazisk na Zamojszczyźnie, wykształcenie przyrodnicze (ochrona środowiska), pasje bioregionalne i historyczne, miłośnik dawnych Kresów i współczesnego pogranicza wschodniego, społecznik, publicysta, tłumacz, mieszka w Lublinie. Pisze do czasopism polskich, białoruskich i ukraińskich, tłumaczy z języków wschodnich. Działa społecznie w organizacjach pozarządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Za społeczne działania na rzecz ochrony środowiska nagrodzony w 2010 roku Medalem Polskiej Niezapominajki. Wraz z małżonką Sylwią dokumentuje miejsca pamięci Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie. corax@wp.pl

Krzysztof A. Worobiec

Ur. 1953 r., z wykształcenia geograf (studia Uniwersytet Wrocławski, uzupełniające Freie Univerität Berlin). Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba” z siedzibą w Kadzidłowie, inicjator wielu działań w celu ratowania i ochrony zagrożonych elementów krajobrazu kulturowego i naturalnego. Pomysłodawca akcji „Ratujmy Aleje” i książki „Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona”, autor projektu „Zaginione wioski Puszczy Piskiej” i publikacji na tematy dotyczące krajobrazu (zabytki, ład przestrzenny, ekologia), jego ochrony i przemian. Miłośnik podróży i jazzu, z zamiłowania fotograf, malarz i etnograf. Wraz z żoną Danutą stworzył wpisaną do rejestru zabytków „Osadę kulturową w Kadzidłowie” składającą się 6 drewnianych budynków, które uratowali przenosząc je z okolicznych miejscowości; w najstarszej, 200-letniej chacie prowadzą prywatne muzeum. Wspólnie opiekują się okolicznymi cmentarzami ewangelickimi. sadyba.mazury@gmail.com

Anna-Zielinska-Hosaf
Anna Zielińska-Hoşaf

Dziennikarka i orientalistka, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz orientalistyki (specjalność turkologiczna) UW. Ochrona dzikiej przyrody oraz sekrety świata zwierząt należą do jej ulubionych tematów na artykuły. Na łamach miesięcznika „Kot” publikowała monografie dzikich kotów oraz opisywała pierwsze kroki programu ochrony rysia nizinnego we wschodniej Polsce. Obecnie jej teksty o kotowatych pojawiają się na portalu Trzykoty.com.

Korespondenci zagraniczni

Władimir Borejko

Ukończył biologię na Donieckim Uniwersytecie Państwowym, pracował w Zarządzie Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody, Ministerstwie Ochrony Przyrody Ukrainy, obecnie jest dyrektorem Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Kijowie. Członek Komisji Obszarów Chronionych IUCN, naczelny redaktor Humanitarnego Ekologicznego Żurnalu, autor 50 książek o ochronie przyrody. Mieszka w Kijowie.

Juraj Lukáč

Lider słowackiej organizacji Lesoochranárske zoskupenie VLK. Elektryk, który zakochał się w przyrodzie. Na jego blogu można przeczytać: „Piszę o tym, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Jesteśmy jednymi z wielu i dlatego powinniśmy sobie pomagać”. [1]

Mohammad Tajeran

Ur. w 1976 r. Pochodzi z Meszchedu (północno-wschodni Iran), jest członkiem Azadegan Mountain Club oraz drużyny ratownictwa górskiego Irańskiego Czerwonego Półksiężyca. Zdobywca szczytu Damawend (ponad 5600 m) w górach Elburs. Od ponad dziesięciu lat uprawia kolarstwo, przez 8 lat pracował jako przewodnik turystyki rowerowej w Iranie. Koordynuje kampanię „We need trees”, w ramach której podróżuje dookoła świata na rowerze i w odwiedzanych krajach organizuje spotkania dotyczące roli drzew w życiu człowieka oraz, wraz z uczestnikami zajęć, sadzi drzewa. W listopadzie 2012 r. odwiedził Polskę i redakcję Dzikiego Życia. Film o jego projekcie z 2013 r. [1malan1445@yahoo.com