Zasady udostępniania

Materiały tekstowe zamieszczone w miesięczniku i serwisie mogą być cytowane pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.

Materiały tekstowe mogą być publikowane (w całości lub części) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie. W wersji papierowej konieczne jest podanie dokładnego źródła przedruku oraz przekazania redakcji publikacji z przedrukowywanym tekstem do autoryzacji. W wersji elektronicznej konieczne jest podanie dokładnego źródła pochodzenia materiałów oraz zamieszczenia aktywnego (klikalnego) linka kierującego do oryginalnego tekstu lub fotografii – znajdujących się na stronie Miesięcznika Dzikie Życie.

W przypadku przedruku części artykułu konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie na publikację skróconej wersji tekstu. Skróconą wersję tekstu należy podesłać do akceptacji na adres redakcja@pracownia.org.pl.

Materiały fotograficzne zamieszczone w Miesięcznika Dzikie Życie mogą być wykorzystywane przez osoby fizyczne i podmioty prawne w działaniach o charakterze nie komercyjnym (niedochodowym), w tym:

    • utrwalane na wszelkich rodzajach i typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
    • zwielokrotniane techniką cyfrową w dowolnej ilości,
    • wprowadzane do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
    • wyświetlane i publiczne odtwarzane,
    • wykorzystane w utworach multimedialnych,

pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie oraz podania źródła pochodzenia materiałów i autora.

Zabronione jest wprowadzanie wszelkich zmian w treści materiałów fotograficznych, w tym usuwania, zakrywania lub ograniczania czytelności oznaczeń.

Materiały fotograficzne mogą być wykorzystywane w publikacjach drukowanych oraz działaniach o charakterze komercyjnym (dochodowym) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie.

Cytowanie tekstów z Miesięcznika Dzikie Życie

Wszystkie teksty zamieszczone w Miesięczniku Dzikie Życie mogą być cytowane i przedrukowywane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie.

W wersji papierowej konieczne jest podanie dokładnego źródła przedruku (nazwa miesięcznika, rocznik, numer) oraz przekazania redakcji jednego egzemplarza publikacji z cytowanym, przedrukowanym tekstem.

W wersji elektronicznej konieczne jest podanie dokładnego źródła przedruku (nazwa miesięcznika, rocznik, numer) oraz zamieszczenia aktywnego (klikalnego) linka kierującego do oryginalnego tekstu znajdującego się na stronie Miesięcznika Dzikie Życie.

WESPRZYJ MIESIĘCZNIK

Miesięcznik Dzikie Życie nie przynosi zysków. Dzięki Waszemu wsparciu nadal będziemy mogli podejmować kontrowersyjne i trudne sprawy. Wspierajcie niezależne media, które chronią dziką przyrodę.

WESPRZYJ Dzikie Życie