Miesięcznik Dzikie Życie

Zasady udostępniania i cytowania

Materiały tekstowe zamieszczone w miesięczniku i serwisie mogą być cytowane pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.

Materiały tekstowe mogą być publikowane (w całości lub części) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie. W wersji papierowej konieczne jest podanie dokładnego źródła przedruku oraz przekazania redakcji publikacji z przedrukowywanym tekstem do autoryzacji. W wersji elektronicznej konieczne jest podanie dokładnego źródła pochodzenia materiałów oraz zamieszczenia aktywnego (klikalnego) linka kierującego do oryginalnego tekstu lub fotografii – znajdujących się na stronie Miesięcznika Dzikie Życie.

W przypadku przedruku części artykułu konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie na publikację skróconej wersji tekstu. Skróconą wersję tekstu należy podesłać do akceptacji na adres redakcja@pracownia.org.pl.

Materiały fotograficzne zamieszczone w Miesięcznika Dzikie Życie mogą być wykorzystywane przez osoby fizyczne i podmioty prawne w działaniach o charakterze nie komercyjnym (niedochodowym), w tym:

    • utrwalane na wszelkich rodzajach i typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
    • zwielokrotniane techniką cyfrową w dowolnej ilości,
    • wprowadzane do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
    • wyświetlane i publiczne odtwarzane,
    • wykorzystane w utworach multimedialnych,

pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie oraz podania źródła pochodzenia materiałów i autora.

Zabronione jest wprowadzanie wszelkich zmian w treści materiałów fotograficznych, w tym usuwania, zakrywania lub ograniczania czytelności oznaczeń.

Materiały fotograficzne mogą być wykorzystywane w publikacjach drukowanych oraz działaniach o charakterze komercyjnym (dochodowym) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie.

Cytowanie tekstów z Miesięcznika Dzikie Życie

Wszystkie teksty zamieszczone w Miesięczniku Dzikie Życie mogą być cytowane i przedrukowywane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Redakcji Miesięcznika Dzikie Życie.

W wersji papierowej konieczne jest podanie dokładnego źródła przedruku (nazwa miesięcznika, rocznik, numer) oraz przekazania redakcji jednego egzemplarza publikacji z cytowanym, przedrukowanym tekstem.

W wersji elektronicznej konieczne jest podanie dokładnego źródła przedruku (nazwa miesięcznika, rocznik, numer) oraz zamieszczenia aktywnego (klikalnego) linka kierującego do oryginalnego tekstu znajdującego się na stronie Miesięcznika Dzikie Życie.