DZIKIE ŻYCIE

Joanna Jarosik Dobrodziejem Przyrody 2005

Grzegorz Bożek

Od 1994 r. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przyznaje tytuł „Dobrodzieja Przyrody”. W tym roku został on przyznany Joannie Jarosik, do niedawna p.o. konserwatora przyrody województwa pomorskiego, odwołanej w czerwcu br. z tego stanowiska w wyniku decyzji wojewody.

Nagroda Dobrodzieja Przyrody honoruje działalność osób, które potrafiły odważnie stanąć po stronie przyrody, często kosztem własnej pozycji zawodowej, popularności, kariery i korzyści materialnych. Przyznawana jest ona zarówno organizatorom i uczestnikom wielkich, spektakularnych działań, jak i mniej znanym obrońcom przyrody na lokalnym gruncie.


Joanna Jarosik z rąk Radosława Ślusarczyka otrzymuje tytuł Dobrodzieja Przyrody. Fot. Maciej Guzek
Joanna Jarosik z rąk Radosława Ślusarczyka otrzymuje tytuł Dobrodzieja Przyrody. Fot. Maciej Guzek

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody byli: Iwona Brzostek (reporterka I Programu Polskiego Radia), Stefan Chałubiński (przewodnik tatrzański, społecznik, twórca prywatnego rezerwatu „Las Chałubińskich” w Zakopanem), Wojciech Gąsienica-Byrcyn (były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego), Anna Gurdzińska (obrończyni przyrody z Izabelina k. Warszawy – nagroda przyznana pośmiertnie), Bogumiła i Wojciech Jędrzejewscy (naukowcy, autorzy projektu objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym), Marcin Krzyżański (reporter telewizyjny), Juraj Lukáč (słowacki aktywista ekologiczny, lider organizacji VLK, twórca prywatnego rezerwatu przyrody w lesie koło Czergowa), Adam Wajrak (dziennikarz „Gazety Wyborczej”, autor licznych tekstów piętnujących niszczenie przyrody), prof. Zbigniew T. Wierzbicki (społecznik, popularyzator ochrony przyrody, nestor polskiego ruchu ekologicznego), Piotr Wysocki (redaktor naczelny tygodnika „Kronika Beskidzka”), Paweł Pawlaczyk (przyrodnik-leśnik, działacz Lubuskiego Klubu Przyrodników), Marian Stój (ornitolog, były wojewódzki konserwator przyrody woj. podkarpackiego), Feliks Kaczanowski (były dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego).


Fot. Paweł Klimek
Fot. Paweł Klimek

Wręczenie tytułu Dobrodzieja Przyrody miało miejsce 21 lipca 2005 r. w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Uroczystość zbiegła się z dwudziestą rocznicą pracy Joanny Jarosik na rzecz ochrony środowiska. Miłym zaskoczeniem była bardzo duża liczba gości, potwierdzająca dużą sympatię i szacunek dla Joanny Jarosik. Przyjaciele i obrońcy przyrody z bukietami kwiatów w rękach ledwo mieścili się w pomieszczeniu dydaktycznym Centrum. Sama laureatka, która dosłownie utonęła w kwiatach, nie ukrywając wzruszenia i zdziwienia, przyznała, że nie spodziewała się takiego grona gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele niemal wszystkich organizacji ekologicznych z regionu, dyrektor Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, przedstawiciele Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Słupi, OTOP-u, Lasów Państwowych, Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, pracownicy wydziału ochrony przyrody Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dziennikarze „Dziennika Bałtyckiego”, Radia Gdańsk i TV Gdańsk oraz mieszkańcy Gdańska.

W imieniu Pracowni nagrodę wręczył Radosław Ślusarczyk, który podkreślił, że Joanna Jarosik tytuł Dobrodzieja Przyrody otrzymuje za całokształt swoich działań, wytrwałą i skuteczną pracę na rzecz dzikiej przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w ratowanie miejsc przyrodniczo cennych. Przez wyróżnienie tytułem Dobrodzieja chcemy podkreślić jej fachowość i kompetencję zawodową, zwrócić uwagę na fakt, że to osoba ciesząca się znakomitą opinią w środowisku zawodowym, która z dużym zaangażowaniem broni interesów przyrody w województwie pomorskim. Przedstawiciel Pracowni podkreślił działania wyróżnionej dla ochrony rezerwatu „Dolina Chłapowska”. Joanna Jarosik, pełniąc funkcję p.o. konserwatora przyrody województwa pomorskiego, negatywnie zaopiniowała w styczniu br. zamiar budowy hotelu z zapleczem konferencyjnym i odnowy biologicznej, na gruntach położonych w otulinie rezerwatu, podkreślając, że istnieje poważne zagrożenie, iż budowa hotelu spowoduje degradację walorów przyrodniczych i krajobrazowych, które stanowiły przesłanki do powołania rezerwatu.


Fot. Paweł Klimek
Fot. Paweł Klimek

Przedstawiciel Pracowni jednocześnie przekazał, że Pracownia nie zgadza się z decyzją wojewody pomorskiego, który odwołał Joannę Jarosik ze stanowiska. Decyzja ta jest niezrozumiała w świetle wyżej zaprezentowanych faktów. Bulwersujące jest też to, że kompetentny pracownik został zastąpiony przez osobę, która nie posiada kwalifikacji do piastowania stanowiska konserwatora przyrody.

Po wręczeniu nagrody odbył się skromny bankiet. Zgromadzeni goście wyrażali radość ze spotkania i gotowość do nawiązywania współpracy w obronie wartości przyrodniczych regionu. Wymieniano się doświadczeniami, rozmawiano o palących problemach ochrony przyrody w Polsce, niedoskonałości przepisów. Pracownicy administracji państwowych dziękowali „zielonym” za wsparcie i prosili o odważne wspieranie słusznych idei, które mogą przyczynić się do ochrony przyrody.

Grzegorz Bożek

Joanna Jarosik (ur. 1960) – studiowała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja biologia środowiskowa –ekologia zwierząt. W latach 1984-1987 instruktor ochrony przyrody w Zarządzie Wojewódzkiej Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku; w latach 1987-1999 inspektor wojewódzki ds. ochrony przyrody w Inspektoracie Zadrzewień i Ochrony Przyrody w Gdańsku. Od 1999 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w Wydziale Środowiska i Rolnictwa jako starszy inspektor wojewódzki ds. ochrony przyrody; od listopada 2004 do czerwca 2005 r. p.o. konserwatora przyrody województwa pomorskiego. Przez kilka lat pełniła funkcję biegłego wojewody pomorskiego w zakresie ochrony przyrody Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom przyrodniczym i ekologicznym.