DZIKIE ŻYCIE

Koniec rajdów na leśnych drogach?

Bartosz Radwan

W Polsce w ostatnich latach nie są znane żadne zmiany legislacyjne, które mogłyby mieć wpływ na walkę z nielegalnym off-roadem. Jednak ważna z tego punktu widzenia jest odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 606, autorstwa posła Jana Burego, w sprawie organizowania i przeprowadzania rajdów sportów motorowych na drogach leśnych.

W owej odpowiedzi czytamy: Właściciele (zarządcy) lasu, nie wydając zgody na urządzanie rajdów samochodowych, powołując się na brak oznakowań dopuszczających ruch pojazdów silnikowych po drogach leśnych, działają w zgodzie z przepisami prawa, ponieważ nie mogą zezwolić na przeprowadzenie rajdu samochodowego po drogach leśnych, które nie dopuszczają ruchu pojazdów silnikowych. Zgodnie z tą interpretacją, nie ma możliwości, aby leśnicy wydali zgodę na przeprowadzenie rajdu czy podobnej imprezy na drogach leśnych (w rozumieniu Ustawy o lasach) na podstawie art. 29 pkt. 4 ustawy, gdyż zabraniają tego poprzednie zapisy. Artykuł 29 pkt. 4 nie wyłącza ich obowiązywania.


Crossowcy rozjeżdżają Gorczański Park Narodowy, sierpień 2011 r. Fot. Łukasz Kajor
Crossowcy rozjeżdżają Gorczański Park Narodowy, sierpień 2011 r. Fot. Łukasz Kajor

W kontekście tej jednoznacznej interpretacji rodzi się pytanie o legalność wszystkich imprez związanych z ruchem pojazdów silnikowych po drogach leśnych. Organizatorzy często piszą o ekstremalnych przeszkodach czekających w lasach na trasach uzgodnionych z leśnikami. Drogi publiczne, również w lasach, muszą spełniać określone wymagania, a na ich zarządcy spoczywają obowiązki utrzymania ich odpowiednim stanie (art. 20 i art. 4 pkt. 10 Ustawy o drogach publicznych), więc nie powinno tam być ekstremalnych przeszkód.

Trudno określić, w jakiej części są to chwyty marketingowe organizatorów, a w jakiej rzeczywiście trasy uzgodnione z leśnikami na drogach leśnych. Czasami ze strony organizatorów dochodzi do wręcz jawnej dezinformacji, jak w przypadku Michała Jędrzejczyka i imprezy określanej mianem „Rajd Północ-Południe”. Organizator twierdził na łamach portalu motogen.pl, że trasa rajdu jest zatwierdzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, podczas gdy rzecznik instytucji zdementował te informacje.


Crossowcy rozjeżdżają Gorczański Park Narodowy, sierpień 2011 r. Fot. Łukasz Kajor
Crossowcy rozjeżdżają Gorczański Park Narodowy, sierpień 2011 r. Fot. Łukasz Kajor

Obecnie leśnicy posiadają jednoznaczną interpretację przepisów art. 29 ustawy o lasach.

Drogi leśne to drogi położone w lasach, nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych – tyle mówi art. 6 pkt. 1 ust. 8 Ustawy o lasach. Definicja ta jest jednoznaczna, jednak opiera się na wiedzy o przebiegu dróg publicznych. Nie ma problemu z określeniem przebiegu dróg krajowych czy powiatowych, zwykle o asfaltowej nawierzchni. Łatwe ustalenie przebiegu czy faktu istnienia dróg gminnych nie jest natomiast obecnie możliwe. Nie ma takich informacji zebranych w jednym miejscu. Polski geoportal posiada warstwę „kataster”, gdzie na podstawie przebiegu granic działek można wnioskować o ewentualnym przebiegu drogi, jednak ten sposób nie jest ani jednoznaczny, ani wygodny. Nieco lepiej jest na terenach podległych RDLP Kraków, Zielona Góra oraz Olsztyn – jednostki te udostępniają własne geoportale, zawierające warstwę „komunikacja”, z naniesionymi odcinkami dróg leśnych i szlaków zrywkowych – brak jest jednak informacji o przebiegu dróg publicznych.


Crossowcy rozjeżdżają Gorczański Park Narodowy, sierpień 2011 r. Fot. Łukasz Kajor
Crossowcy rozjeżdżają Gorczański Park Narodowy, sierpień 2011 r. Fot. Łukasz Kajor

Brak powszechnie dostępnej informacji przestrzennej o drogach jest w mojej ocenie jednym z ważniejszych problemów na drodze do konstruktywnej dyskusji między środowiskami off-road a instytucjami samorządowymi, leśnikami, służbami ochrony środowiska, a także organizacjami ekologicznymi.

Redakcja StopQuadom jest w końcowej fazie tworzenia portalu legalnyoffroad.pl. Jego ideą jest zbieranie informacji o obiektach, na których można legalnie uprawiać off-road, a także o drogach publicznych na terenach leśnych. Obiekty dodawane na mapie przez internautów będą weryfikowane w samorządach oraz u leśników. Zadanie wydaje się ogromne, lecz korzyści płynące z popularyzacji informacji zawartych w środowisku off-road oraz nawiązanie rzeczowego dialogu między stronami konfliktu zdaje się być niezmiernie ważne.

Bartosz Radwan

Bartosz Radwan – redaktor naczelny serwisu StopQuadom.pl

Źródła:
1. Tekst interpelacji: orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/INTop/00606?OpenDocument
2. Geoportale leśników: stopquadom.pl/130
3. Trasa rajdu Północ-Południe: stopquadom.pl/100