DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Tomasz Nakonieczny

Dominikana ostatecznie odrzuca plan budowy kurortu w chronionym obszarze nadmorskim

Po pięciu latach od ogłoszenia projektu i silnych społecznych protestach Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Dominikany ostatecznie cofnęło pozwolenia środowiskowe zezwalające na budowę luksusowego kompleksu hotelowego hiszpańskiej spółki turystycznej Globalia. Miał być on zlokalizowany na terenie Área Nacional de Recreo Guaraguao-Punta Catuano, obszarze chronionym przylegającym do Parku Narodowego Cotubanamá.

Inwestycji sprzeciwiło się 11 lokalnych organizacji pozarządowych. Wystosowano też międzynarodową petycję wzywającą do odrzucenia tego projektu.

(Reinforest Rescue)

Rząd Słowenii wydaje pozwolenie na budowę trzech zapór

Trzy elektrownie wodne za 350 mln euro ma zbudować firma energetyczna na rzece Sawa do 2030 r. Plany kolejnych 18 zapór już znajdują się w Ministerstwie Środowiska Słowenii. Nie jest to przypadek, ponieważ obecny Minister Środowiska był związany z sektorem hydroenergetycznym. Nadzieja na ocalenie Sawy spoczywa w słoweńskich sądach. Odcinek rzeki Sawa, na którym planowana jest budowa elektrowni jest miejscem tarła zagrożonego wyginięciem łososia dunajskiego (Hucho hucho). Prawidłowo przeprowadzone badania wpływu na środowisko nie powinny doprowadzić do zatwierdzenia  realizacji tego projektu budowlanego.

Również Unia Europejska powinna wyraźnie opowiedzieć się przeciwko, ponieważ w ramach „Zielonego Ładu” planowana jest renaturyzacja 25 tys. kilometrów rzek, wobec czego niszczenie nienaruszonych odcinków jest całkowicie bezsensowne.

(EuroNatur)

Belize umacnia ochronę ekosystemów morskich

Dzięki porozumieniu pomiędzy rządem Belize, organizacjami pozarządowymi i Belizyjską Koalicją Na Rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa, rząd wprowadził zakaz połowu ryb sieciami skrzelowymi, trałowania dennego oraz odwiertów naftowych u wybrzeży tego kraju.

Sieci skrzelowe przeznaczone są do połowów konkretnych gatunków ryb, ale przez to, że mają długość wielu kilometrów, łapią wiele innych gatunków morskich zwierząt, które w nich giną, m.in. wiele chronionych, a nawet zagrożonych wyginięciem, jak tarpon, prochowiec, manaty, czy też ryby młoty i ryby piły. Te ostatnie na skutek stosowania tej metody połowów lokalnie zaczęły wymierać.

Sieci skrzelowe są stosowane przez wielu zagranicznych rybaków nielegalnie łowiących na wodach Belize. Zakaz używania tych sieci będzie kluczowym narzędziem do powstrzymania nielegalnych połowów. Zapobiegnie również ginięciu tych sieci, które potem dryfując jako tzw. „sieci widma” nadal pustoszą morskie życie bez jakiejkolwiek korzyści dla rybaków.

U wybrzeży Belize znajduje się 40% drugiej co do wielkości rafy koralowej na świecie czyniąc powyższe porozumienie kluczowym dla ochrony morskich ekosystemów.

(Oceana)

Sąd Filipin podtrzymał brak zgody na budowę kopalni miedzi i złota

Kopalnia odkrywkowa największych dotychczas nie eksploatowanych złóż miedzi i złota w południowo-wschodniej Azji miała być zbudowana na filipińskiej wyspie Mindanao.

Decyzja sądu zapadła kilka dni po reaktywowaniu Forum Tampakan – koalicji różnych organizacji, w tym lokalnej diecezji kościoła katolickiego, które zdecydowanie sprzeciwiały się projektowi górniczemu. Biskup Cirilo Casicas, który stoi na czele diecezji Marbel powiedział, że koalicja została odrodzona, aby „rozpalić trwały sprzeciw” wobec tego projektu.

Jerome Millan, dyrektor Diecezjalnego Centrum Działań Społecznych z zadowoleniem przyjął decyzję sądu jako „wysłuchaną modlitwę”. „Decyzja zapadła w sprzyjającym czasie, kiedy tutejsze zasoby naturalne wymagają największej troski, a środowisko jest zagrożone przez ludzkie działania”. Dodał, że orzeczenie zbiega się z „Sezonem Stworzenia” w kościele katolickim, w którym papież Franciszek wezwał wiernych na całym świecie do modlitwy i troski o przyrodę. „Kościół pozostaje niezachwiany w swojej misji ochrony przyrody i przeciwstawiania się projektom, które profanują to, co stworzył Bóg” – powiedział Millan.

Kopalnia poważnie zagroziłaby obszarowi o bardzo wysokiej różnorodności biologicznej i zasobom wodnym oraz spowodowałby wysiedlenie części ludności.

Decyzja sądu potwierdza autonomię samorządów na Filipinach w zakresie zarządzania i ochrony środowiska zgodnie z zapisami prawa.

To zwycięstwo może pomóc w wysiłkach na rzecz ochrony bioróżnorodności Mindanao, zarówno lądowej, jak i wodnej, życia i kultury plemienia Blaan, muzułmanów i chrześcijan oraz źródła utrzymania dla lokalnych rolników i rybaków.

Zakaz ten jest częścią globalnego trendu, kiedy rządy na całym świecie zatwierdzają krajowe reżimy środowiskowe blokujące górnictwo odkrywkowe. Na przykład w Ameryce Środkowej Kostaryka wprowadziła ogólnokrajowy zakaz odkrywkowego wydobycia złota, a El Salvador jako pierwszy na świecie wprowadził ogólny zakaz wszelkich form wydobycia metali.

(Mongabay.com)

Opracowanie: Tomasz Nakonieczny