DZIKIE ŻYCIE

8 zasad ekologii głębokiej

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Odwołujemy się do ośmiu zasad ekologii głębokiej sformułowanych przez filozofów George`a Sessionsa i Arne Naessa, które ogłosili w kwietniu 1984 r.1 Posłużyły one jako inspiracja do sformułowania poniższych zasad, którymi kieruje się Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:

  1. Pomyślność oraz rozwój ludzkości i całego życia na Ziemi są wartościami same w sobie (wartościami immanentnymi, przyrodzonymi) niezależnie od ich użyteczności dla człowieka.
  2. Bogactwo i różnorodność form życia przyczyniają się do urzeczywistnienia tych wartości i same w sobie są wartościami.
  3. Ludzie nie mają prawa do ograniczania tego bogactwa i różnorodności, chyba że chodzi o zaspokojenie ich istotnych, żywotnych potrzeb.
  4. Rozwój innych gatunków wymaga zahamowania nieograniczonego wzrostu populacji ludzkiej i nadmiernej konsumpcji, która rodzi nierówności społeczne i prowadzi do niszczenia przyrody. Rozkwit życia i kultury człowieka nie stoi w sprzeczności z takimi ograniczeniami.
  5. Oddziaływanie ludzi na inne formy życia jest obecnie zbyt duże, a sytuacja ta gwałtownie się pogarsza, czego wyrazem jest kryzys ekologiczny, klimatyczny i społeczny.
  6. Wymaga to poważnych zmian, szczególnie ekonomicznych, technologicznych i etycznych. Nowa sytuacja (nowa normalność) będzie całkowicie odmienna od obecnej.
  7. W sferze idei chodzi przede wszystkim o ograniczenie wzrostu materialnego standardu życia (rozumianego jako spełnianie zachcianek a nie realizowanie żywotnych potrzeb), na rzecz pielęgnowania jakości życia i wartości takich jak solidarność, współpraca, empatia i umiar.
  8. Ci, którzy zgadzają się z powyższymi założeniami, powinni czuć się zobowiązani do podjęcia pośrednich i bezpośrednich działań na rzecz wprowadzenia w życie tych niezbędnych zmian.

1. George Sessions i Arne Naess ogłosili zasady głębokiej ekologii 21 kwietnia 1984 r., obozując w kalifornijskiej Dolinie Śmierci, w dniu urodzin Johna Muira (1838–1914), jednego z pierwszych rzeczników ochrony dzikiej przyrody w Stanach Zjednoczonych. Było to podsumowanie 15 lat przemyśleń. Te zasady zostały opublikowane w 1985 r. w książce Deep Ecology. Living as if nature mettered autorstwa Billa Devalla i George’a Sessionsa. W Polsce ta książka ukazała się w 1994 r. pod tytułem Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy, nakładem wydawnictwa Pusty Obłok.