DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Zmiany

Grzegorz Bożek

Zmiany w energetyce są konieczne. Na tym temacie skupia się nasza uwaga w tym numerze „Dzikiego Życia”. Jest też o tym, że wiele z zachodzących zmian to niekoniecznie właściwe rozwiązania: „Jako główne remedium dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego wskazano na potrzebę kontynuacji dywersyfikacji kierunków dostaw gazu, zaproponowano budowę elektrowni atomowych, umacnia się rola węgla” – mówi o tym Robert Wawręty. I dodaje: „Odnawialnym źródłom energii pozostawiono niezmienną rolę polegającą na uzupełnianiu jej w krajowym systemie energetycznym, którego kluczową rolę nadal pełnią centralne, wielkoskalowe elektrownie dostarczające energię jednokierunkowo, do poszczególnych odbiorców”.

Ostatnia dekada to ogromna zmiana w myśleniu o systemie energetycznym, kosztach korzystania z węgla, ropy czy gazu. Wreszcie konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych. Debata wokół tych spraw stała się globalną sprawą, przestała być niszowym zagadnieniem znanym jedynie specjalistom wąskich dziedzin nauki.

W tym wydaniu można przeczytać o magazynach energii, zarządzaniu popytem konsumenckim, biogazie, roli sieci energetycznych w zielonej transformacji ku rozproszonemu systemowi opartemu na produkcji energii ze źródeł odnawialnych czy aktywizmie klimatycznym. Te wszystkie elementy są ważne w procesie dokonującej się transformacji energetycznej.

Wszystkiego dzikiego.

Grzegorz Bożek