Piotr Skubała

Jego zainteresowanie naukowe obejmują ekologię roztoczy glebowych, etykę ekologiczną, rozwój zrównoważony i edukację środowiskową. Jest autorem 260 artykułów naukowych i popularno-naukowych i kilku książek. Jest autorem licznych wykładów, kursów na macierzystej Uczelni, innych uczelniach w kraju i zagranicą. Współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi. Dwukrotny laureat nagrody „Zielonego Czeku” WFOŚiGW w Katowicach, organizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „ZIELONO MI” w Katowicach, organizator Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach, ethic expert w Komisji Europejskiej w Brukseli, członek komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska, członek Kapituły nagród „Zielonego Czeku”. Współpracuje z mediami lokalnymi i krajowymi w charakterze eksperta w zakresie ekologii i ochrony środowiska i popularyzatora nauki. Jest autorem comiesięcznych artykułów w miesięczniku „AURA – Ochrona środowiska” oraz „Dzikie Życie”.