Ismena Anandini Gallagher

Wychowała się w kręgu tradycji związanych z Dalekim Wschodem. Studiowała na Instytucie Sztuki i Wzornictwa w Birmingham. Zajmuje się różnymi rodzajami sztuki ekspresyjnej, jak również zgłębianiem rdzennych kultur i szamanizmem. Mieszkała w Indiach i Maroku. Wspiera działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego na Ziemi. Ideologicznie jest związana ze Stowarzyszeniem Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.