Dagmara Stanosz

Antropolożka kultury i historyczka sztuki, zaangażowana w działania na rzecz projektowania przestrzeni odpowiedzialnych społecznie. W latach 2004–2012 lat związana z teatrem offowym o profilu antropologicznym. Od 2010 roku zaangażowana w  działania edukacyjne, badawcze związane z partycypacyjnym modelem muzeów, projektowaniem narracji, doświadczeń w przestrzeniach wystawienniczych i edukacji przez sztukę. Metodologię za zakresu antropologii kultury wykorzystuje do badań nad identyfikacją językową, komunikacją alternatywną oraz projektowaniem dla osób o zróżnicowanych potrzebach sensorycznych i percepcyjnych. Pracuje z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, w spektrum autyzmu. Od 2016 roku prowadzi działania badawcze dotyczące kultury i sztuki Głuchych oraz niematerialnego dziedzictwa języków migowych. Prezeska Fundacji Antropologii Komunikacji „Ingraft”, członkini Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Pracuje w Muzeum Śląskim. Kontakt: dagmaraigastanosz@gmail.com