Dzikie Życie, Wrzesień / październik 1994 (nr 4-5/4-5 1994)