Dzikie Życie, Gru 1998 / Stycz 1999 (nr 12-1/54-55 1998/1999)