DZIKIE ŻYCIE 24.04.2013

Konkurs „Hortiterapia – Idealny Ogród Terapeutyczny”

hortiterapia-2013.jpg

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt ogrodu terapeutycznego w związku z planowaną budową Ośrodka Hortiterapii w Wyszkowie. Patronat medialnym nad konkursem objął miesięcznik Dzikie Życie.

22 kwietnia 2013 r. rozpoczął się konkurs „Hortiterapia – Idealny Ogród Terapeutyczny” organizowany przez firmę Grüne Haus. Po zakończeniu konkursu prace zastaną pokazane na specjalnie dedykowanej wystawie podczas targów „Zieleń to Życie”, które odbędą się 31 sierpnia – 1 września br.

Konkurs skierowany jest do uczniów i studentów szkół ogrodniczych i uczelni wyższych o profilu architektury i projektowania zieleni.

Hortiterapia, czyli terapia ogrodem, jest uzupełnieniem leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, wspomaga resocjalizację oraz eliminuje wykluczenie społeczne. Polega na przebywaniu wśród roślin i wykonywaniu prac w bezpośrednim kontakcie z roślinami.

Głównym zadaniem Ośrodka będzie pomoc dzieciom i dorosłym z zaburzeniami rozwojowymi, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością fizyczną i urazami powypadkowymi, pomoc osobom starszym dotkniętym demencją czy chorobą Alzheimera, oraz osobom z depresją i wykluczonym społecznie.

Efekty jakie daje hortiterapia są zdumiewające, zauważalne jest znaczne zwiększenie sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie napięcia i agresji, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, nauka samodzielności, poprawa koncentracji, zwiększenie zdolności do obserwacji otoczenia, a przede wszystkim wywołanie zaciekawienia i rozbudzanie chęci do działania, co jest niezmiernie istotne w schorzeniach i upośledzeniach umysłowych.

Więcej o hortiterapii i konkursie

Powstający ośrodek w Wyszkowie będzie pierwszym w Polsce profesjonalnym ośrodkiem hortiterapii. Cały obiekt przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych, otoczony niezwykłym ogrodem i pięknym sadem.

Kontakt:
Jacek Święch, tel. 505 444 630
e-mail: info@hortiterapia.eu
hortiterapia.eu

Patronat medialnym nad konkursem objął miesięcznik Dzikie Życie.

Dla Puszczy Białowieskiej w Krakowie